Foto: Bert Jansen.

'Aanwinst voor mensen met dementie'

Hannie Bettgens

ANWB Praatpaal als hulpmiddel

Onlangs is op de psychogeriatrische pg-afdeling van RSZK Merefelt een ANWB Praatpaal in gebruik genomen. Een welkom hulpmiddel in de communicatie, waardoor er beter een gesprek aan te gaan is met iemand met dementie.

VELDHOVEN - 2017... Groot nieuws: De praatpalen langs de snelwegen gaan verdwijnen! Een aantal zouden particulier verkocht worden. Voor de overige praatpalen zou een passende bestemming gezocht worden.

Herkenbaar

Studente TU Veerle van Engelen loopt stage bij Embedded Fitness als ze dit nieuws hoort. "Ik zocht naar een afstudeerproject en toen ik dit hoorde dacht ik, daar moeten we iets mee doen."
Carla Scholten van Fitness Embedded: "Als concept was het al een goed idee, een praatpaal gebruiken om te communiceren. Een betere herbestemming kun je niet verzinnen; een praatpaal die uitnodigt om met elkaar te praten."
Teammanager Alwin van Deuren ziet de praatpaal als een grote aanwinst voor mensen met dementie. "Een praatpaal is iets wat vroeger al in het straatbeeld voorkwam, daardoor nu ook herkenbaar voor mensen met dementie. We krijgen vaak te horen dat het lastig is om een gesprek aan te gaan, want waar wil je het allemaal over hebben. Door samen naar de praatpaal te gaan als familie, mantelzorger of verzorgenden en de beelden te bekijken, kun je leuke gesprekken starten."

Herinneringen

Praatpaal 707 is een stukje technisch vernuft dankzij de input van Philips. Door een simpele druk op de gele knop verschijnen de filmpjes en foto's op een groot beeldscherm. Stichting Historisch Erfgoed (SHE) heeft een groot deel van het huidige fotobestand geschonken. "De beelden sluiten aan bij herkenbare situaties uit het leven en is samengesteld uit foto's van Veldhoven," zegt Jacq. Bijnen van SHEV.
Verpleegkundig ondersteuner Tanja de Goede demonstreert de werking samen met een bewoonster. "Druk maar op de knop." Vervolgens zien ze samen een foto van een straatbeeld uit Veldhoven. De bewoonster kijkt De Goede aan en wijst naar het scherm. "Kijk! Daar kom ik vandaan!"
"Herinneringen ophalen kan rust bieden door ze in een moment terug te nemen naar een gelukkige tijd. Iedereen kent die gevoelens wel, ook uit je eigen kindertijd", weet Tanja de Goede.

Onrust wegnemen

"Van alle kanten een aanwinst voor mensen met dementie," gaat Tanja verder. "Je maakt contact en hebt even de aandacht voor elkaar. Vooral voor mensen met dementie is dat heel belangrijk. Daarmee kun je een stukje onrust wegnemen door ze even mee terug in het moment te nemen."
De praatpaal heeft ook een aansluiting voor een geheugenstick. Carla Scholten tot slot: "Daarmee kan op maat beeldmateriaal aangeboden worden. Beelden van allerlei dieren, natuur, persoonlijke foto's... De mogelijkheden zijn eindeloos!"

Meer berichten