Marijke Gerrits, zorgmanager GC Heikant en Corinne de Boer van de GGzE, vertellen meer over psychische kwetsbaarheid. FOTO: Bert Jansen.
Marijke Gerrits, zorgmanager GC Heikant en Corinne de Boer van de GGzE, vertellen meer over psychische kwetsbaarheid. FOTO: Bert Jansen. (Foto: Bert Jansen.)

Weten hoe er goed mee om te gaan

Tonnie Wesseling

Over psychische kwetsbaarheid

'Pas als een verward persoon wordt gezién kan herstel beginnen'. En, 'Iedere burger zou verwarde mensen tot zijn verantwoordelijkheid moeten rekenen'. Dat stelt de Taskforce commissie, landelijke wergroep Onno Hoes. Gezondheids Centrum Heikant en de Cliëntenraad speelt hier op in tijdens haar 3e thema-avond: Psychische Kwetsbaarheid, signalen in de wijk en achter de voordeur. Hoe ga je hier mee om?

VELDHOVEN - De avond wordt gehouden op donderdag 29 november van 19.30 tot 21.00 uur bij GC Heikant in de wachtkamer. Marijke Gerrits, zorgmanager GC Heikant en Corinne de Boer, kwartiermaker van GGzE vertellen meer over deze avond.

Voorbeeld

Corinna de Boer: "Stel je hebt een buurvrouw waar je altijd goed contact mee hebt en ze zet altijd ieder jaar bloemetjes in de voortuin en nu doet ze dat niet. Je ziet haar ook niet meer buiten. Ze is heel kortaf in contact. Dat zijn signalen dat het gewoon niet zo goed gaat met zo iemand. Zijn dat signalen van een psychische kwetsbaarheid? Kan ik haar hiermee tegemoet treden? Daar gaan we het op deze thema-avond over hebben."
Nog een voorbeeld: Je staat bij de supermarkt in de rij en iemand voor je is zenuwachtig en verward, kan zijn portemonnee niet vinden en krijgt zijn boodschappen niet georganiseerd op de band. Hoe kun je dan zo'n persoon benaderen? Corinne de Boer: "Kom niet direct bij iemand in zijn comfortzône, laat iemand in zijn waarde. We geven tips van hoe je iemand kunt benaderen, waarvan je denkt, wat doet die raar of dat je daar zelf bang voor bent."

Destigmatiseren

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan gewoon in een wijk wonen en als burger wordt je daar dan mee geconfronteerd. Corinne: "Het is de bedoeling om iemand te destigmatiseren, zodat je er minder bang van bent. Kennis geeft ruimte en kijk er niet van weg. Ga in gesprek met zo iemand, maar dan op de goede manier." Mensen die opgenomen zijn geweest en met ondersteuning proberen hun leven weer op te pakken komen in de wijk wonen. Hoe ga je daar dan mee om. Als mensen er wat meer kennis van hebben en het benoemd mag worden zie je dat dat toch wat ruimte geeft."

Eerste 2

Er zijn 4 categoriën van verwardheid. Op deze thema-avond worden de eerste 2 hiervan behandeld: Eenzaamheid achter de voordeur, en eenzaamheid en overlast geven naar de buitenwereld. Deze avond is een initiatief van GC Heikant in samenwerking met de cliëntenraad. Aanwezig zullen zijn deskundigen van de GGzE, de wijkagent en de zorgverleners.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: www.clientenraadheikant@gmail.com of via het aanmeldformulier verkrijgbaar bij de balie van GC Heikant. Er is al veel belangstelling dus snel reageren is geboden in verband met het aantal plaatsen.

Meer berichten