Foto: ad

Bewoners 't Slot trekken aan de bel

Ad Adriaans

Nieuwbouw moet passend zijn

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw bij Slot-Oost. Momenteel is er sprake van dat er 40 tot 60 woningen verrijzen op het grasveld achter het Gareel. Belangenvereniging Wijk 't Slot wil dat de nieuwbouw goed aansluit bij het karakter van de wijk.

VELDHOVEN - Tijdens een op 22 oktober gehouden bijeenkomst in het Techniekhuys zagen zo'n honderd belangstellenden drie schetsen die gemaakt zijn door Kokon Architectuur & Stedenbouw. Een probleem voor de belangenvereniging is een pakket randvoorwaarden dat de gemeenteraad stelt voor de nieuwbouw. Zo moeten er tussen de 40 en 60 grondgebonden woningen komen. Het streven is dat 30% daarvan sociale huurwoningen worden.

Ontsluiting

Een andere voorwaarde is dat het nieuwbouwplan niet mag worden ontsloten via de Heistraat. Het fietspad dat daar ligt, mag namelijk niet gekruist worden. Een afslag in de Heerbaan behoort ook niet tot de mogelijkheden. Het gevolg hiervan is dat de ontsluiting alleen maar kan via het Gareel.

In de schetsen was dan ook te zien dat de nieuwbouw ontsloten wordt via twee van de vier straten in het Gareel. Monique van Zutphen kon in 1995 na jarenlang wachten een duur hoekperceel kopen aan het Gareel. Zij is voorzitter van de belangenvereniging. "We maken ons heel bezorgd. We zouden het als belangenvereniging fijn vinden als er eens een keer echt geluisterd wordt naar onze wensen. We willen best water bij de wijn doen, maar er komt niets terug van de gemeente."

De gemeente geeft desgevraagd aan zich hierin niet te herkennen. "Over de lange termijn gezien zijn de planideeën aanzienlijk aangepast (onder andere naar 40-60 woningen in plaats van 120-180) en zijn verzoeken over onder meer de ontsluiting bekeken, maar niet haalbaar gebleken. Over de kortere termijn gezien verwijzen we naar het lopende samenspraakproces, waar alle inbreng is gehoord en afgewogen, en waarover zelfs buiten de samenspraak om briefverkeer is geweest."

De gemeente laat weten geen recent verzoek om een gesprek met de Belangenvereniging te hebben ontvangen. "Mocht de vraag komen, dan staan we uiteraard open voor een gesprek met een vertegenwoordiging van de Belangvereniging. Dit gesprek kan wat ons betreft gaan over de (vervolg)procedure en over de schetsen/impressies. Uiteraard voor zover het onze rol als gemeente betreft. Duidelijk is wat ons betreft wel, dat we niet nogmaals gaan praten over het aanpassen van de kaders. Daarover is voldoende gesproken in het (lopende) samenspraakproces en in de briefwisseling met de Belangenvereniging", zo laat de gemeente weten.

Tijdens de bijeenkomst lieten veel bezoekers een reactie achter over de gepresenteerde schetsen. Huiswerk genoeg dus voor de architect. Die komt met één vervolgplan terug. Begin 2019 zal dit tijdens een bijeenkomst worden gepresenteerd.

Meer berichten