Welk land in Europa vangt de meeste vluchtelingen op? In 2022 is Duitsland goed voor 25% van alle nieuwe asielaanvragers in de EU, Frankrijk 16%, Spanje 13%, Oostenrijk 12% en Italië 9%. FOTO: PixaBay.
Welk land in Europa vangt de meeste vluchtelingen op? In 2022 is Duitsland goed voor 25% van alle nieuwe asielaanvragers in de EU, Frankrijk 16%, Spanje 13%, Oostenrijk 12% en Italië 9%. FOTO: PixaBay.

Vluchtelingenorganisaties lanceren petitie

Algemeen

Voor het eerst slaan vluchtelingenorganisaties uit elf Europese landen de handen ineen voor een nieuw en solidair Europees asielstelsel. Zij lanceren de petitie ‘Give solidarity a chance’. De petitie roept Europese politici op om het falende asielsysteem te vervangen door een eerlijk en humaan asielsysteem dat wel werkt. Gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen tussen EU-lidstaten staan daarin centraal. Tijdens de Dag van Europa, afgelopen dinsdag 9 mei, is deze petitie van start gegaan.

VELDHOVEN - Vluchtelingen belanden op straat door een gebrek aan opvangplekken, illegale pushbacks in Zuid-Europa en in de Balkan zijn aan de orde van de dag en vluchtelingen leggen gevaarlijke wegen binnen Europa af om elders een veilige haven te vinden en getraumatiseerd van de reis asiel aan te vragen.

Vluchtelingen die hun toevlucht in Europa zoeken en de grens oversteken, krijgen te maken met toenemende vijandigheid. Ook in andere Europese landen worden mensenrechten geschonden. Het huidige asielsysteem werkt niet en de opvang en verdeling van vluchtelingen moet beter. 

Falend Dublin-systeem 

In het huidige Europese asielstelsel is het eerste land van aankomst verantwoordelijk voor de opvang en asielprocedure van de vluchteling. Dit is het zogenaamde ‘Dublin-systeem’.
Landen als Griekenland en Italië vangen onevenredig veel vluchtelingen op, terwijl andere EU-lidstaten weinig solidariteit tonen en dringende verzoeken om hulp en herverdeling negeren. Grenslanden kunnen niet alle verantwoordelijkheid dragen en voeren op dit moment schokkend afschrikbeleid en illegale ‘pushbacks’ aan de grenzen uit.
Vluchtelingen worden in hun zoektocht naar veiligheid gedwongen gevaarlijke routes naar andere landen in de EU te nemen. Andere lidstaten voeren een ‘race to the bottom’ en proberen zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor vluchtelingen.
Het Dublinverdrag - het Europese asielsysteem - is failliet: het leidt tot mensenrechtenschendingen en chaos, waardoor veel vluchtelingen kwetsbaar en onbeschermd achterblijven in Europa

Een solidair asielsysteem 

De vluchtelingenorganisaties pleiten voor een asielsysteem gebaseerd op solidariteit. De EU-landen dragen dan samen de verantwoordelijkheid voor de opvang en bescherming van vluchtelingen, zorgen voor een eerlijkere verdeling van vluchtelingen en voor humane leefomstandigheden. Vluchtelingen die aankomen in de EU worden eerlijk verdeeld over EU-lidstaten.
De migratie wordt hiermee beter gereguleerd en landen kunnen op basis van afspraken en voorspellingen de opvangcapaciteit beter op orde brengen. Vluchtelingen hoeven niet meer met gevaar voor eigen leven routes binnen de EU af te leggen, maar kunnen per vliegtuig of trein naar het aangewezen land reizen.
Ook in Nederland zorgt een Europees solidair asielsysteem voor betere regulatie. De komst van vluchtelingen wordt voorspelbaarder waardoor de opvang beter georganiseerd kan worden en overvolle situaties in Ter Apel te voorkomen zijn.

Teken de petitie 

De petitie voor een solidair asielsysteem steunen? Ga naar onderstaande website voor meer informatie en voor het tekeen van de petitie www.givesolidarityachance.org/nl voor meer informatie en teken de petitie.
Alle handtekeningen worden op Wereldvluchtelingendag, 20 juni dit jaar, overhandigd aan nationale politici.

www.givesolidatiryachance.org/nl 

In Veldhoven verblijven Oekraïense vluchtelingen op de Europalaan, Heerseweg en Locht. Daarnaast vangen veel gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen op en is hotel Koningshof gebruikt voor noodopvang. FOTO: PixaBay.

Opvang in Veldhoven

Het
Europese
asielsysteem
is failliet

Van de redactie

Afbeelding
Afbeelding