Directeur van Swove Theo Coppens: 'Het wordt voor ouderen steeds moeilijker om zelfredzaamheid waar te maken.'
Directeur van Swove Theo Coppens: 'Het wordt voor ouderen steeds moeilijker om zelfredzaamheid waar te maken.' (Foto: Picasa)

Swove: een onmisbare schakel

Poul de Gier

Een veelzijdige stichting in beeld

"'t Wordt er niet eenvoudiger op", zegt Theo Coppens, 'er wordt steeds meer van ons verwacht in deze tijd. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging, samen met anderen, er voor te zorgen dat ouderen verantwoord thuis kunnen blijven wonen."

VELDHOVEN - Theo is directeur van SWOVE, de Stichting Welzijn Ouderen in Veldhoven en trapt de bal af in een reeks artikelen die over het werk van deze stichting gaan verschijnen. Ouderen vormen een steeds groter deel van de samenleving. Veldhoven heeft 45.000 inwoners en een vijfde daarvan, ongeveer 9.000 dus, is ouder dan 65 jaar.

Waardering

"Omdat mensen steeds ouder worden, worden ook hun vragen in verband met hun leefsituatie steeds talrijker", vertelt Theo. Gelukkig heeft SWOVE veel waardering weten te verkrijgen bij de gemeente Veldhoven. Begrip voor de toenemende druk op de stichting is daar ruimschoots aanwezig. Dat is van groot belang, omdat het werk alleen verder kan als de gemeente daarvoor voldoende subsidie geeft. Dat is het geval, ook al blijft er altijd wel wat te wensen over.

SWOVE is in 1969 opgericht en heeft zich altijd bezig gehouden met ondersteuning van zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen. Dat is het doel, dat ze zich, in overleg met de gemeente, heeft gesteld en daar werkt ze aan. Sociale en leerzame activiteiten laat ze over aan de verschillende ouderenorganisaties, die Veldhoven rijk is en waarmee ze overigens in goede harmonie graag en veelvuldig samenwerkt.

"Bij ons", aldus de directeur, "staat de bevordering van de zelfredzaamheid van ouderen centraal en daar hebben we onze handen vol aan, want het wordt voor ouderen steeds moeilijker om die zelfredzaamheid waar te maken."

Theo wijst er op, dat de groeiende leeftijd van ouderen vaak problemen met zich meebrengt, die ze zelf lang niet altijd gemakkelijk kunnen oplossen. Als voorbeelden noemt hij maaltijden verzorgen, geheugenverlies, eenzaamheid, ontbreken van mantelzorg, minder mobiliteit en geen of een beperkt sociaal netwerk. Maar ook het overheidsbeleid verandert en vraagt steeds meer zelfredzaamheid van ouderen.

Met verschillende middelen proberen we die ouderen ondersteuning te bieden, en we doen dit vaak in samenwerking met andere organisaties in Veldhoven, die op dit terrein hun eigen specifieke bijdrage leveren." Ziekenhuizen, artsen, verpleeghuizen, huisvestingsorganisaties voor ouderen, komen volgens de directeur dan direct in beeld. Maar ook met collega-instellingen als Cordaad Welzijn uit Veldhoven en WEl, Welzijn in de Kempen, wordt intensief samengewerkt.

Bij Swove is een aantal beroepskrachten actief, maar vooral ook veel vrijwilligers, vooral komend uit de oudere leeftijdscategorie, zetten zich in. Daardoor kan in grote mate gesproken worden van 'voor en door ouderen'.

Meer berichten