Het college werkt niet mee aan het mogelijk maken van een vestiging van Action in het pand van textielbedrijf De Greef aan de Dreef. FOTO: Ad Adriaans.
Het college werkt niet mee aan het mogelijk maken van een vestiging van Action in het pand van textielbedrijf De Greef aan de Dreef. FOTO: Ad Adriaans. (Foto: Ad Adriaans)

College Veldhoven besluit: Geen vestiging Action aan de Dreef

Van de redactie.

Het college van B & W heeft afgelopen week dinsdag besloten geen medewerking te verlenen aan een verzoek om vestiging van een Action aan de Dreef mogelijk te maken. Het verzoek op deze locatie past niet bij de visie die de gemeente heeft op detailhandel en sluit niet aan bij de gewenste ruimtelijke structuur. Als een andere locatie in beeld mocht komen, dan zal het college dit opnieuw afwegen.

VELDHOVEN - Het college boog zich over een verzoek om een vestiging van een Action mogelijk te maken in het pand van textielbedrijf De Greef aan de Dreef. Het verzoek had eerder reacties losgemaakt bij zowel omwonenden als de ondernemers aan de Kromstraat en in het Citycentrum.

Geen verbreding

Om de vestiging van een Action op de gevraagde locatie mogelijk te maken, moet de huidige, beperkte bestemming (textiel) in het bestemmingsplan worden verbreed naar detailhandel algemeen. Dit past niet in de detailhandelsstructuurvisie. Deze visie geeft aan wat de wenselijke spreiding van detailhandel (winkels) in de gemeente is: aantrekkelijke en compacte winkelgebieden met een concentratie van winkels in de kernwinkelgebieden Kromstraat en Citycentrum. De locatie aan de Dreef valt buiten de kernwinkelgebieden.

Wonen vs parkeren

Bij de vestiging van een Action zouden er meer parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, onder andere door sloop van de bestaande woning; dit is onderdeel van de aanvraag. Dit zou het straatbeeld van de woonstraat aantasten, want het leidt tot een 'gat' in het straatbeeld van 37 meter. Deze verandering van het dorpse karakter van het straatbeeld is niet wenselijk volgens de Ruimtelijke Structuurvisie van de gemeente en volgens het onlangs geactualiseerde bestemmingsplan.

De locatie Dreef 5-7 is vanwege de ligging in de woonwijk geschikt voor woningbouw. Met het vertrek van de huidige textielhandel ontstaat een kans om het gebied te herbestemmen tot 'wonen'.

Meer berichten