Rik Spooren, Rob Smetsers en Harm Jan Zwaveling zetten zich in om laaggeletterdheid aan te pakken.
Rik Spooren, Rob Smetsers en Harm Jan Zwaveling zetten zich in om laaggeletterdheid aan te pakken. (Foto: )

'Met tekeningen kun je iets veel duidelijker maken'

Tonnie Wesseling

Op de eerste dag van de nationale week van de analfabetisering, maandag 3 september, is in het MMC het convenant 'Versterking basisvaardigheden gemeente Veldhoven' ondertekend waarbij het MMC officieel alliantiepartner is geworden van het DigiTaalhuis. "Hard nodig", vinden de ondertekenaars Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het MMC, Rik Spooren, voorzitter cliëntenraad MMC en Rob Smetsers, algemeen coördinator DigiTaalhuis.

VELDHOVEN - In Nederland hebben nog 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder, moeite met lezen, schrijven en rekenen. In Veldhoven hebben 3400 mensen moeite met deze vaardigheden, waarvan zo'n 2000 65-plussers. Vooral in een ziekenhuis kan deze laaggeletterdheid belangrijke gevolgen voor de gezondheid geven. Zwaveling: "Het is schokkend dat als je niet zo goed kunt lezen of communiceren, je gestraft wordt met een mindere of slechte gezondheid." Smetsers: "Laaggeletterden hebben een heel repertoire ontwikkeld om te maskeren dat ze laaggeletterd zijn. De 'smoezen toptien' zijn dingen als: Ik ben mijn leesbril vergeten of : Ik lees dit formulier thuis wel."

In april 2017 hebben acht organisaties en de Gemeente Veldhoven een convenant ondertekend om krachten te bundelen om onder meer taal- en rekenvaardigheid te versterken. Bibliotheek Veldhoven, Cordaad Welzijn, De Parasol, Totaal Onderwijs, Ster College, Seniorenweb, Stichting EVA en de landelijke Stichting Lezen en Schrijven vormen als kernpartners het DigiTaalhuis Veldhoven.

Het MMC gaat als eerste project van start met beeldverhalen omtrent het thema 'nuchter zijn'. Nicole Toebast, hoofd communicatie MMC: "Met tekeningen kun je iets veel duidelijker maken. Zwaveling haalt de anekdote aan: "Een laaggeletterde patiënt werd 's morgens al als eerste geholpen bij een operatie maar bleek bij navraag toch nog thuis twee gebakken eieren gegeten te hebben, en kon dus weer naar huis!"

De alliantie met het DigiTaalhuis blijkt hierbij een gouden greep.Rob Smetsers: "Met onze expertise zijn we heel blij dat MMC aansluit als partner." Harmeling: "Wij sporen mensen op en het DigiTaalhuis repareert het." Ad Seebregts, projectleider rayon Brabant van Stichting Lezen & Schrijven: "Door de samenwerking met het MMC kunnen mensen zelfredzamer worden."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden