Het Oranje Fonds heeft in het kader van het VN Decennium een fonds opgezet voor mensen van Afrikaanse afkomst.
Het Oranje Fonds heeft in het kader van het VN Decennium een fonds opgezet voor mensen van Afrikaanse afkomst. (Foto: )

Oranje Fonds pakt discriminatie aan

Van de redactie

Subsidie voor empowerment

Stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme gericht op mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst komt jammer genoeg teveel voor.

Regio - Mede dankzij de VN is er nu een nieuwe subsidie gericht op de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst. De subsidie is maximaal 25.000 euro maar bij een uitgebreidere aanvraag kan het verstrekkende fonds een grotere bijdrage overwegen uit het reguliere budget.

Over de subsidie
Het Oranje Fonds heeft met behulp van het Ministerie van SZW in het kader van het VN Decennium een fonds opgezet voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het nieuwe fonds verstrekt subsidie voor projecten gericht op het maken van verbinding tussen diverse doelgroepen in de samenleving (van mensen van Afrikaanse en niet-Afrikaanse afkomst), waarbij uitsluitingsmechanismen zoals, stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme worden geadresseerd. Sociale initiatieven gericht op eigen emancipatie, subdoelgroepen binnen de en sociale versterking komen ook in aanmerking voor een bijdrage. Daarbij richt het fonds zich ook op initiatieven met een focus op verschillende generaties, man-vrouw verhoudingen of kwesties rond seksuele diversiteit binnen de doelgroep van mensen van Afrikaanse afkomst. Bijzonder aan dit nieuwe fonds is dat het bijdraagt aan initiatieven binnen het gehele Koninkrijk en dus ook in de landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en bijzondere gemeentes (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in de Cariben.

Subsidiebedragen

Je kunt een subsidie van maximaal 25.000 euro aanvragen. In geval van een uitgebreidere aanvraag kan het verstrekkende fonds een grotere bijdrage overwegen en uit het reguliere budget aanvullend financieren. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het plan. Daarnaast moet er sprake zijn van een breed financieel draagvlak. Een bijdrage wordt overigens toegezegd op basis van co-financiering.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden