Van links naar rechts: watergraaf Peter Glas (De Dommel), Ernest de Groot (Aa en Maas), Peter Ketelaars (Aa en Maas) en milieu-gedeputeerde Johan van den Hout.
Van links naar rechts: watergraaf Peter Glas (De Dommel), Ernest de Groot (Aa en Maas), Peter Ketelaars (Aa en Maas) en milieu-gedeputeerde Johan van den Hout. (Foto: )

Onherstelbare schade flora en fauna

Redactie

Waterschappen hebben het druk

Nu de droogte zo extreem lang aangehouden heeft, zetten de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant alles op alles om onherstelbare schade in de meest bijzondere natuurgebieden te voorkomen. De afgelopen weken hebbende waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ondersteund door tal van vrijwilligers, op verschillende plekken maatregelen genomen, zoals in de Peelvenen en rond het Dommeldal. Bestuurders van provincie en waterschappen brachten hier vanmorgen een werkbezoek om de situatie ter plaatse persoonlijk te bekijken.

VELDHOVEN - Het is lang extreem warm en droog geweest. Er was sprake van een feitelijk watertekort; de vraag naar water is groter dan de aanvoer van grond- en hemelwater en via de rivieren. Voor de drinkwatervoorziening heeft dat vooralsnog geen gevolgen gehad, maar Brabant telt nogal wat bijzondere natuurgebieden waar flora en/of fauna onherstelbare schade kunnen oplopen als gevolg van aanhoudende droogte.

Afspraken uitvoeren

Landelijk zijn afspraken gemaakt over hoe dan te handelen en die afspraken worden nu in de praktijk uitgevoerd. Waterschappen en provincie doen nu bijvoorbeeld alle mogelijke moeite om het steeds schaarser wordende water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden waar de droogte kan leiden tot onherstelbare schade.
Dijkgraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel: "We zijn goed voorbereid. Er liggen beleidsafspraken en protocollen over de manier waarop we als overheden samenwerken, ook met terreinbeheerders. Met elkaar volgen we de situatie scherp en in overleg bekijken we dagelijks welke maatregelen nodig zijn."

Peelvenen

Maatregelen van waterschap Aa en Maas in de kwetsbare Peelvenen - Groote Peel, Deurnsche Peel en De Bult - zijn gericht op het vasthouden van zoveel mogelijk water om de hoogvenen te beschermen. Waarnemend dijkgraaf Peter Ketelaars: "Omdat we hier het water vasthouden, kan er minder water naar andere delen van ons waterschap. Met als gevolg dat beken en sloten verderop droogvallen. Dat is het ook geval met de Oude Aa. Daar vissen we sinds afgelopen vrijdag vis weg om die over te plaatsen naar het Kanaal van Deurne."

Beekloop en Keersop

Waterschap De Dommel ontfermt zich onder meer over de beek in het Dommeldal. Watergraaf Peter Glas: 'Met pompen brengen we extra grondwater in de beek om te voorkomen dat hier zeldzame, beschermde diersoorten uitsterven die afhankelijk zijn van stromend water van hoge kwaliteit." Het waterschap werkt hierbij nauw samen met de RAVON, de kennisorganisatie voor onder meer amfibieën en vissen, die ter plaatse meekijkt en meewerkt om kwetsbare vispopulaties te redden.

Zwemwater

In het oppervlaktewater in de hele provincie Noord-Brabant zit momenteel overigens veel blauwalg. Dringende oproep is daarom om niet in een open water te zwemmen als dat niet op de lijst van aangewezen zwemlocaties staat. Raadpleeg zwemwater.nl voor de actuele situatie: voor diverse locaties gelden momenteel waarschuwingen of zwemverboden in verband met de slechte waterkwaliteit.

Meer berichten