"De gewijzigde anatomie in de buik in combinatie met veranderingen in het lichaam door de zwangerschap kunnen verdraaiingen van de darm, galstenen en bij de baby groeivertraging veroorzaken." FOTO: MMC.
"De gewijzigde anatomie in de buik in combinatie met veranderingen in het lichaam door de zwangerschap kunnen verdraaiingen van de darm, galstenen en bij de baby groeivertraging veroorzaken." FOTO: MMC. (Foto: MMC)

Zwangerschap na obesitaschirurgie

Van de redactie

Multidisciplinaire behandeling

Bij zwangerschap na een maagverkleinende chirurgie kunnen lichamelijk complicaties ontstaan waarvoor een extra operatie nodig is. Deze problemen worden veroorzaakt door druk in de buik vanwege de groeiende foetus en de dunne darm die plaatsmaakt voor de baarmoeder. Een behandeling in een centrum met expertise op dit gebied is van groot belang, stellen chirurgen en gynaecologen van het Máxima Medisch Centrum (MMC).

EINDHOVEN - Maagverkleinende chirurgie is bewezen effectief voor een blijvend gewichtsverlies. Dit heeft al gauw een gunstig effect op de vruchtbaarheid. Het zijn dan ook steeds vaker jonge vrouwen met een kinderwens, die een dergelijke obesitasingreep ondergaan.

Gezamenlijke behandeling

De specialisten van MMC benadrukken het grote belang van een multidisciplinaire behandeling gedurende de zwangerschap bij deze aparte patiëntgroep.
"Bij buikpijn dient er bij deze patiëntengroep naast gynaecologische en verloskundige problemen ook gedacht te worden aan problemen gerelateerd aan de gastric bypass. Deze complicaties kunnen namelijk leiden tot grote risico's voor moeder en kind", aldus gyneacoloog Judith van Laar.
Vroege diagnostiek en behandeling door een team bestaande uit een bariatrisch chirurg, gynaecoloog, neonatoloog zijn dan ook van levensbelang. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de moeder en het ongeboren kind en in het geval van een vroeggeboorte eventuele behandeling op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU).

Operatie tijdens zwangerschap

Bij zwangerschap na obesitaschirurgie is er namelijk een gerede kans op het ontstaan van complicaties.
"De gewijzigde anatomie in de buik in combinatie met veranderingen in het lichaam door de zwangerschap kunnen verdraaiingen van de darm, galstenen en bij de baby groeivertraging veroorzaken", vertelt chirurg Wouter Leclercq.
Een operatieve behandeling met bijbehorende risico's kan dan nodig zijn. Zulke operaties worden liefst zoveel mogelijk uitgesteld, maar dat kan niet altijd: "Niet elke operatie kan wachten tot na de bevalling. We houden bij de afweging rekening met de termijn van de zwangerschap en de noodzaak van de behandeling. Overleg met alle betrokken specialisten is daarom dan ook belangrijk."

Gespecialiseerd centrum

MMC, met vestigingen in Veldhoven en Eindhoven, is het enige ziekenhuis in Nederland met expertise op het gebied van zowel obesitaschirurgie als extreme vroeggeboorte. Volgens Leclercq betekent dat niet dat iedere zwangere met een maagverkleining hier gezien moet worden, tenzij het misgaat.
"Het is van belang om deze groep zwangeren onder controle van een gynaecoloog te houden, het liefst in een centrum met ervaring met bariatrische chirurgie. Bij vermoeden op complicaties kan er overlegd worden, of doorgestuurd worden naar het MMC", aldus de chirurg.
De bevindingen van het medisch team van MCC worden binnenkort week gepubliceerd in het vooraanstaande Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Meer berichten