Een van de factoren die invloed kan hebben op geluidsbeleving, is het klimprofiel dat door een vertrekkend vliegtuig wordt gevlogen. FOTO: Sectie Communicatie vliegbasis Eindhoven.
Een van de factoren die invloed kan hebben op geluidsbeleving, is het klimprofiel dat door een vertrekkend vliegtuig wordt gevlogen. FOTO: Sectie Communicatie vliegbasis Eindhoven. (Foto: )

Luister, daar stijgt er weer een op!

Van de redactie.

Meten geluidsbeleving vliegtuigen

Vliegbasis Eindhoven gaat de geluidsbeleving van omwonenden bij vertrekkende vliegtuigen meten. Dat gebeurt met een pilot, die plaatsvindt van maandag 20 tot en met zondag 26 augustus. Ryanair maakt in deze periode wisselend gebruik van 2 zogenoemde klimprofielen. Alleen vliegtuigen van Ryanair doen mee aan dit onderzoek.

MEERHOVEN - Een van de factoren die invloed kan hebben op geluidsbeleving, is het klimprofiel dat door een vertrekkend vliegtuig wordt gevlogen. Globaal zijn er 2 profielen te onderscheiden, namelijk NADP1 en NADP2. NADP staat voor 'Noise Abatement Departure Procedure', een startprocedure om de ervaren hinder te beperken.

Verschil

De procedures zijn er op gericht om de onderlinge geluidniveaus te verminderen dichtbij de luchthaven (NADP1) of juist wat verder weg (NADP2). Het verschil tussen deze profielen wordt vooral bepaald door het moment waarop de piloot na het opstijgen zal beginnen met het versnellen van de klimsnelheid van het vliegtuig. Deze keuze heeft, in een deel van de omgeving, invloed op de hoogte waarop een vliegtuig passeert en de snelheid waarmee het vliegt.
Hoewel het klimprofiel niet de enige bepalende factor is voor de geluidservaring op de grond, is het interessant om de omwonenden het verschil te laten beleven.

Online enquête

De vluchtnummers voor de Ryanair vluchten worden (dagelijks) bekend gemaakt op website die aan het einde van dit artikel staat. Omwonenden kunnen hier op het moment dat de vliegtuigen passeren, via een online-enquête aangeven hoe de passage wordt ervaren in vergelijking tot hun normale dagelijkse ervaring.
De evaluatie van de gerapporteerde beleving van de omwonenden wordt ondersteund met de gemeten waardes van de bestaande meetpalen langs de vertrekroute. En na afloop van de pilotweek worden de gegevens van iedere passage verwerkt en geanalyseerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Luchtverkeersleiding zal op haar beurt bekijken welke ruimte - technisch gezien en op basis van de bestaande regelgeving - er is om eventueel over te gaan op een ander klimprofiel.

Masterclass

De pilot met betrekking tot het meten van de geluidsbeleving bij omwonenden, komt voort uit de 3-daagse masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Samen met omwonenden onderzocht de Eindhovense vliegbasis mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Kennis vanuit de luchtvaart werd gecombineerd met kennis vanaf de grond.
De masterclass leverde vele kansen, inzichten en ideeën op. Defensie is op dit moment in gesprek met verschillende partijen om de eerste ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren.

www.defensie.nl/pilotklimprofielen

Meer berichten