Door het bos is een mooie, goed gemarkeerde wandeling uitgezet. FOTO: Rien de Schipper.
Door het bos is een mooie, goed gemarkeerde wandeling uitgezet. FOTO: Rien de Schipper. (Foto: )

Er stond een molen midden in het bos

IVN VEV

2-wekelijkse rubriek van het IVN

Een van de mooie natuurgebieden in Veldhoven, is de Molenvelden. Gelegen tussen Zandoerle en Knegsel. Het gebied is erg afwisselend en kent een aantal opmerkelijke plekken. Zowel op het gebied van de natuur als vanuit historisch oogpunt.

VELDHOVEN - Bij de ingang van het bedoelde bos ligt een grote steen, met ingebeitelde namen. Bomen, stenen, palen, beken zijn gebruikt als markeringen van grenslijnen of grenspunten.
De grenssteen op deze 5-sprong geeft de plaats aan waar 3 gemeenten samenkomen: Knegsel, Zandoerle en Vessem. Op deze plaats heeft tussen 1360 en 1462 de molen gestaan voor hij 600 meter westelijk werd verplaatst naar de molenberg. In 1993 is deze steen gelegd op de plaats genaamd 'Ter meulen pael' ter vervanging van zijn op geheimzinnige wijze verdwenen voorganger.

Banrecht

De naam Molenvelden herinnert dus aan de korenmolen die hier vanaf de 14ee eeuw op de heidevelden stond. De boeren uit de omgeving ware verplicht hun graan bij deze windmolen laten malen; de molen bezat het banrecht.
Deze banmolen was eigendom van de Norbertijnen van de abdij van Postel. De molenberg ligt vlakbij de hoogste plek van de gemeente Veldhoven: 26,6 meter boven de zeespiegel. Het laagste punt van Veldhoven, de Dommelbeemden, ligt op een hoogte van 18 meter.
Vlak bij de weg Zandoerle-Knegsel liggen een aantal grafheuvels. In de steentijd (tot 1650 v. Chr.) en in de bronstijd (1650-650 v.Chr.) wonen er al mensen in deze streken. De grafheuvels in de Molenvelden zijn toen opgeworpen en in de jaren '50 van de 20e eeuw terdege archeologisch onderzocht. Wat er nu te zien is, zijn de gerestaureerde begraafplaatsen.

Legerpaarden

Het bos is rijk aan tamme kastanjes die omstreeks 100 na Christus door de Romeinen naar onze streken gebracht zijn. De kastanjes dienen in die tijd als paardenvoer voor de legerpaarden.
In de Kempen zijn overigens zelden hoge bomen te zien, omdat zij nogal vorstgevoelig zijn. In een strenge winter vriezen de kastanjebomen sterk in. Er resteert dan dikwijls een struikachtig geheel. Het hout van de tamme kastanje is beter dan dat van zijn wilde naamgenoot en lijkt veel op eiken. Het wordt onder meer toegepast voor meubels en parketvloeren.
Een andere boomsoort die we vinden in de Molenvelden, is de beuk. De beuk is vroeger vaak aan weerszijden van oprijlanen geplant. Veel schaduw in de zomer, prachtige bladverkleuring in de herfst. Een droog en stevig wegdek door zijn wortelstelsel, dat gedeeltelijk boven de grond groeit. De boom stelt wel voorwaarden aan de bodem. Die moet leemachtig, vrij voedselrijk en niet te nat zijn. In de Molenvelden is dit zonder meer het geval.
De beukenlanen in de Molenvelden zijn overigens nooit oprijlanen geweest.

foto onderschrift:

Door het bos is een mooie, goed gemarkeerde wandeling uitgezet.

FOTO: Rien de Schipper

Meer berichten