Ab Hofman is 26 jaar politiek actief geweest. En daarvoor heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen.  FOTO: Bert Jansen.
Ab Hofman is 26 jaar politiek actief geweest. En daarvoor heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen. FOTO: Bert Jansen. (Foto: Bert Jansen.)

'Ik heb er hard voor gewerkt'

Hannie Bettgens

Ab Hofman onderscheiden

Ab Hofman heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Letty Demmers. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid voor Veldhoven Samen Anders (VSA).

VELDHOVEN - Ab Hofman is 26 jaar politiek actief geweest in diverse functies, zoals fractielid, bestuurslid, commissielid, raadslid en fractievoorzitter. Hij vertelt dat hij er eigenlijk in is gerold door Frans van Rooij. "Destijds was ik voorzitter van wijkbelangen Heikant. Doordat het een grote, vrij nieuwe wijk was, schoven veel politici aan bij onze vergaderingen. Als wijkbelangen waren we over een aantal dingen niet zo tevreden en we lieten ons daarover ook wel horen."

Bruggenbouwer

Van Rooij was wel onder de indruk van Hofman en strikte hem voor de VSA. "Ik was geen fan van de politiek, ging nooit stemmen en vond het allemaal maar niks. Maar als je iets wil veranderen moet je je stem laten horen. Waarom VSA? Ze hielden hun mond niet en dat stond mij wel aan." Met Zorg en Welzijn is Hofman de Veldhovense politiek ingestapt. "Daarna ben ik van het een in het ander gerold. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik hou van de inhoud, het debatteren, elkaar proberen te overtuigen en samen tot een oplossing te komen. Men noemde mij ook wel de bruggenbouwer door mijn capaciteit om mensen met elkaar te verbinden."

Lastig

Terugkijkend op zijn politieke loopbaan is hij zich bewust van de grote en kleine veranderingen die mede door VSA en hemzelf zijn gerealiseerd. "Voorschoolse opvang, verbeterde samenspraak en duurzaamheid, maar ook de zebrapaden bij de rotondes. Er zijn zoveel zaken voorbijgekomen dat het lastig is aan te geven wat mijn inbreng heeft gebracht. Het is altijd een kwestie van samenwerking. We moeten er samen het beste van maken in Veldhoven. Daarbij wil ik wel zeggen dat we al die tijd uitstekende raad hadden met mensen uit deze Veldhovense samenleving die goed werk doen." Wat Hofman zich altijd voor ogen heeft gehouden in zijn eigen visie. "Ik wil gewoon in een gemeente wonen waar het fijn is. Waar het gezellig is. Een buurt met een hart met goed voorzieningen. Waar het schoon, veilig en betaalbaar is. Daar hebben we zelf invloed op, zowel alleen als samen in wijkbelangen. Daarmee maak je je eigen leefomgeving waar je prettig kan wonen." "Ik ben op mijn best met serieuze zaken. Ik hou van analyseren, schrijven, debatteren en proberen er samen uit te komen."

Openheid

Wat zou Hofman verbeterd willen zien? "Kaders. Duidelijkheid. Dat lukt niet altijd. Er meer openheid zijn om zaken te kunnen controleren zoals met de zorg en hulpverlening (WMO). Zo weten we nog steeds niet welke hulp er in Veldhoven geleverd wordt en tegen welke prijs", aldus Ab Hofman, die recent is gestopt maar actief blijf achter de schermen.

Meer berichten