Ook in Veldhoven worden de bedrijventerreinen veiliger met behulp van de inmiddels beproefde KVO-B-methode. FOTO: RWS.
Ook in Veldhoven worden de bedrijventerreinen veiliger met behulp van de inmiddels beproefde KVO-B-methode. FOTO: RWS. (Foto: RijksWaterstaat)

Veldhovense bedrijventerreinen goed!

Van de redactie

Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen De Run, Bastion, Bolwerk, Provinciale Weg, Habraken en Zandven hebben afgelopen week wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Continu Samenwerken.

VELDHOVEN - Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Continu Samenwerken is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen, is namelijk dat ondernemers, gevestigd op het bedrijventerrein, samen met gemeente, politie, brandweer en partijen als bijvoorbeeld het Veldhovens Ondernemers Contact, concrete afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer daadwerkelijk aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en beduidend minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Veilig Veldhoven

Ook in Veldhoven worden de bedrijventerreinen veiliger met behulp van de inmiddels beproefde KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze om met alle partijen die direct met een bepaald bedrijventerrein te maken hebben, aan tafel te gaan. Terreinen die op die manier alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na 3 jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Veldhoven heeft het met alle terreinen weer voor elkaar en dat is uniek.

Afspraken

Een onveilige omgeving zorgt voor overlast en kan 'het ondernemen' in de weg zitten. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen concrete afspraken voor een veiliger omgeving, zoals:
- het organiseren van specifieke bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig';
- een beter georganiseerd toezicht door politie en brandweer;
- het beter verlichten van panden, het plaatsen van toezichthoudende camera's, enz.;
- investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.).

Schade

De schade overigens, die het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid op de bedrijventerreinen, wordt door de genoemde en door andere maatregelen flink en fors verminderd. Het KVO-B heeft dus zonder meer direct effect op het bestaande veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers, zowel individueel als gezamenlijk. Maar óók - en dat is tevens te zien als een groot pluspunt - is er vaak een duidelijke structurele verbetering van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien op het bedrijventerrein.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden