Leden van de verschillende clubs zoeken elkaar op tijdens de eerste bijeenkomst van Veldhoven Verbindt. FOTO: Ad Adriaans.
Leden van de verschillende clubs zoeken elkaar op tijdens de eerste bijeenkomst van Veldhoven Verbindt. FOTO: Ad Adriaans. (Foto: Ad Adriaans)

Verbinden is het sleutelwoord

Ad Adriaans

1e bijeenkomst Veldhoven Verbindt

Voor het eerst in de historie kwamen alle Veldhovense ondernemersverenigingen en netwerk- en serviceclubs bij elkaar. Verbinden is het sleutelwoord tijdens deze bijeenkomst op vrijdag 6 juli in theater De Schalm.

VELDHOVEN - "Op het toilet ontstaan de beste ideeën", grapt Dirk Vorstenbosch tijdens de aftrap van de avond. Het is tijdens het handen wassen op de nieuwjaarsbijeenkomst in De Schalm dat hij in gesprek raakt met Tom Jeltema, voorzitter van het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC). Hier wordt de kiem gelegd voor de Stichting Veldhoven Verbindt, waarvan Vorstenbosch voorzitter is. "In Veldhoven zijn 12 clubs. In 2017 zaten we voor het eerst met enkele clubs bij elkaar. Dit leidde tot het besluit om een platform op te richten om met elkaar kennis en agenda's te delen", legt Vorstenbosch uit die zelf verbonden is aan 4 clubs.

Impact creëren

Zo'n 300 bezoekers zien dat ook het college van B&W aanwezig is. Een signaal dat zij het initiatief steunen. Dat blijkt nog eens te meer als burgemeester Letty Demmers de zaal toespreekt. "Ondernemerskennis delen en samen impact creëren. Ook als gemeente Veldhoven gaan wij graag de verbinding met u aan."

Groot en klein

Simac-topman Eric van Schagen duikt met humor de geschiedenis van Veldhoven in. Als 2e spreker schetst hij het belang om in het bedrijfsleven ook jong en oud met elkaar te verbinden. Zij kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren. "Veldhoven Verbindt is voor mij een natuurlijke zaak, en ik hoop dat jullie daar ook zo over denken", houdt hij de zaal voor.

Pieter van de Dussen van Brycell is entrepreneur in subsidies en netwerken. "Het is belangrijk om als Veldhovense ondernemers meer samen te werken, groot en klein. Als ik de kans krijg, leg ik verbindingen", zegt het lid van VOC en HOG de Kempen.

Vliegwiel van verbinding

Marcel Kennis is lid van Ronde Tafel Veldhoven en JONG! Veldhoven. Aan hem de vraag hoe het verder moet met Veldhoven Verbindt. "Het lijkt me leuk om met deze clubs vaker iets te doen, maar dan in een andere omgeving. Alle clubs organiseren evenementen. Het zou mooi zijn als we die kennen en bij elkaar op de evenementen komen. Zo krijgt het vliegwiel van verbinding meer vaart."

Al een afspraak

Veldhoven Verbindt steunt ook een goed doel op deze best wel unieke vrijdagavond. Voor de schitterende Belevingstuin van de lokale bijenhoudersvereniging St. Ambrosius krijgt Leo Hendriks een cheque overhandigd van 2.500,00 euro. Ook kan de club nog een bijdrage van Theater de Schalm tegemoet zien.        

In de foyer van de schouwburg wordt na afloop genetwerkt. "Het VOC en JONG! Veldhoven hebben al een afspraak gemaakt om samen met hun achterban iets te gaan doen", constateert een tevreden voorzitter.

Meer berichten