De maaltijdbezorgers van SWOVE tijdens het inladen van de maaltijden. FOTO: Poul de Gier.
De maaltijdbezorgers van SWOVE tijdens het inladen van de maaltijden. FOTO: Poul de Gier. (Foto: )

Maaltijdbezorger bij SWOVE, iets voor u?

Poul de Gier.

Een 5-tal maaltijdbezorgers heeft de auto geparkeerd bij centrum De Heiberg in Veldhoven-dorp. Ze wachten op de auto van cateraar Content uit Westerhoven, zodat ze maaltijden op een aan hen toegewezen route kunnen gaan bezorgen.

VELDHOVEN - Renée is er ook. Zij gaat vandaag voor één keertje mee om op de hoogte te raken van wat het bezorgen van maaltijden nu allemaal inhoudt. Ze weet al, dat uitsluitend Veldhovenaren die niet zelf meer kunnen koken in aanmerking komen voor deze mooie sociale dienstverlening van de plaatselijke Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven, bij het grote publiek weer beter bekend als de afkorting SWOVE.

Rapporteren

De deelnemers verschillen onderling allemaal, zo is Renée al verteld. De meesten hebben òf lichamelijke klachten òf geestelijke klachten. Of beide... Van de bezorgers wordt evenwel niet en nooit verwacht dat ze deze problemen gaan oplossen. Wèl, dat ze aan de medewerkers van SWOVE de zaken die haar ineens opvallen of andere ontwikkelingen rapporteert die voor familie en deskundigen van belang kunnen zijn.

Gemeenschappelijk

Renée rijdt deze dag mee op de route die Zeelst en Meerveldhoven aandoet. In die route ligt ook Huize Sele. De bezorger vertelt haar, dat sommige bewoners de maaltijd in hun eigen appartement ontvangen, maar dat een groot aantal van hen liever gebruik maakt van de gemeenschappelijke maaltijd. Die wordt overigens ook door Content geleverd. En ook hier helpen vrijwilligers van SWOVE, alsook bij de 3 andere maaltijdmogelijkheden die Veldhoven binnen de gemeentegrenzen telt.

Geen salaris

Net als dat het voor de andere rijders van belang is, geldt ook voor Renée dat ze de weg in Veldhoven redelijk goed moet kennen en altijd - je weet immers maar nooit! - een plattegrond bij de hand heeft. En nee, een salaris voor het werk krijgt Renée niet. Maar wèl wordt er een kilometervergoeding gegeven, waarmee de autokosten betaald kunnen worden.

De tijd en kilometers vliegen voorbij. Nog een maaltijd hier afleveren en nog eentje daar. En aan het einde van de route ziet er naar uit, dat Renée maaltijdbezorger bij SWOVE wordt.
Welke Veldhovense man of vrouw nog meer, komt het team van maaltijdbezorgers versterken? Kom eens informeren bij SWOVE. Of bel (040) 254.00.66. (alleen in de ochtend). Of kijk op de website: www.swove.nl

Meer berichten