Yvonne Adams geeft met een vlaggetje haar favoriete gehucht aan. FOTO: Ad Adriaans.
Yvonne Adams geeft met een vlaggetje haar favoriete gehucht aan. FOTO: Ad Adriaans. (Foto: Ad Adriaans)

Dorpen Zilverackers worden gehuchten

Ad Adriaans

Flexibel en toekomstbestendig

De oorspronkelijke uitbreidingsplannen in Zilverackers gaat de gemeente flexibeler invullen. 2 eerder geplande dorpen maken plaats voor een cluster van gehuchten rondom de wijk Huysackers.

VELDHOVEN - De gemeente wil een zo breed mogelijk gedragen nieuwe visie op Zilverackers opstellen. Daarom zijn er 3 bijeenkomsten gehouden met belanghebbenden. Eerder is al gesproken met direct omwonenden en grondeigenaren. Tijdens een 2e bijeenkomst is het gesprek aangegaan met makelaars en bouwbedrijven. Afgelopen maand 25 juni was er een bijeenkomst voor inwoners van Veldhoven in de aula van het Sondervick College.

Toekomstbestendig

De plannen voor de wijk zijn inmiddels ruim 10 jaar oud. sindsdien is veel veranderd. Zo zijn er afspraken met andere gemeenten over de woningbouw in de komende jaren en is de woningmarkt door de crisis van de afgelopen jaren behoorlijk op zijn kop gezet. "De opgave is om een flexibel en toekomstbestendig plan te maken dat beter aansluit op wat mensen vragen. We willen daarom zoveel mogelijk reacties meenemen voor de komende raadsdiscussie", legt de projectleider-Zilverackers uit.

Eigen karakter

Voorstudies hebben geleid tot een nieuwe opzet van de wijk. Vanaf oktober worden de 1e woningen gebouwd in Huysackers. In de nieuwe situatie is Huysackers straks het centrale dorp waaromheen een krans van gehuchten en buurtschappen komt. Denk daarbij aan clusters van 10 tot 50 woningen. Aanwezigen konden op een plattegrond een vlag plaatsen in hun favoriete gehucht. De buurtschappen krijgen elk een eigen karakter. Zo komen er kleine erven met aandacht voor de sociale cohesie. Langs de Eindhovensebaan komt een mix van wonen en werken. In het bos is een villapark geprojecteerd. Ook wonen op een collectief erf is mogelijk. Er komen smalle straten en brede fietspaden en altijd is het landschap dichtbij.        

Gelijkgestemden

Yvonne Adams woont nu aan de drukke Hertgang in de wijk De Kelen. "We willen graag naar een nieuwbouwwoning. Als ik ergens graag zou willen wonen, zou het in Zilverackers zijn. Ik ben hier ook gekomen omdat je je mening mag geven."
Ze heeft zelf een concept bedacht met de naam OAZE. "Dat staat voor Ouderen, Alleenstaanden, Zelfstandig En samen. Veel alleenstaanden in mijn omgeving vragen zich af: wie gaat er straks voor mij zorgen? Ik zou best samen met een aantal gelijkgestemden een gehuchtje willen bouwen. Ik weet dat veel mensen zoiets zoeken. Het geeft rust als je weet dat je kunt terugvallen op anderen."        

In september en oktober staan nog 3 bijeenkomsten met de raad gepland. Die moeten leiden tot het vaststellen van een nieuwe ontwikkelvisie voor Zilverackers. De bestemmingsplannen staan op de rol in 2019.

Meer berichten