Huub Stroeks heeft woensdag 20 juni in dorpscentrum d'Ouw School aan belangstellenden laten zien wat hij bedacht heeft. FOTO: Ad Adriaans.
Huub Stroeks heeft woensdag 20 juni in dorpscentrum d'Ouw School aan belangstellenden laten zien wat hij bedacht heeft. FOTO: Ad Adriaans. (Foto: Ad Adriaans)

Nieuw plan voor St. Jan de Doperkerk

Ad Adriaans

Dorpsvisie Oerle, op weg naar 2015

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om de St. Jan de Doperkerk te behouden voor de Oerlenaren. Huub Stroeks heeft woensdag 20 juni in dorpscentrum d'Ouw School aan een kleine 100 belangstellenden laten zien wat hij bedacht heeft.

VELDHOVEN - In de 'Dorpsvisie Oerle: op weg naar 2025' van de Dorpsvereniging Oerle wordt het rijksmonument een prachtig middelpunt van het dorp genoemd. 'Daarom kan het gelukkig ook niet worden gesloopt. Het zou fijn zijn als de kerk een ontmoetingsplek kan blijven', staat daarin hoopvol weggeschreven.
De bijeenkomst vindt dan ook onder de vlag van de Dorpsvereniging plaats.

Kwetsbare groep

De werkgroep Herbestemming Kerkgebouwen van de Christus Koningparochie kan geen huurder vinden voor het gebouw, waarin sinds mei 2016 geen weekenddiensten meer plaatsvinden. Zij wil de kerkzaal nu verkopen. Insteek van de werkgroep is, dat het gebouw voor de gemeenschap behouden moet blijven.
Dat is ook precies wat Huub Stroeks wil. Sinds kort is hij voorzitter van de KBO Oerle en vroeg zich af: wat kunnen we nog meer voor de ouderen doen. "Het is een kwetsbare groep die steeds groter wordt."

Ontmoetingsplaats

Onder de noemer 'St. Jan de Doper als huisvader' wil hij de kerk transformeren tot een ontmoetingsplaats voor iedereen. Een plattegrond van de indeling van het gebouw laat aan de achterkant een serre zien waarin iedereen welkom is. Er is een ruimte voor bezinning en devotie. Stroeks: "Dat is voor veel mensen nog belangrijk."
Er komt een ruimte waarin voorlichting kan worden gegeven en een vitaliteitscentrum waar iedereen zijn gezondheid kan laten controleren. Ook wil hij er een zorghotel met twaalf kamers realiseren, een crèche en BSO en een buurtziekenhuis. "In Amsterdam zit het 1e buurtziekenhuis van Nederland. Daar wordt in samenwerking met het AMC medisch specialistische ouderenzorg gegeven."
Een museum zou volgens Stroeks ook interessant kunnen zijn. "Dat zou een trekpleister kunnen worden waar mensen op afkomen."

Voldoende draagvlak

De toren blijft buiten de verkoop. Ook de pastorie, de begraafplaats en de dahliatuin blijven van de parochie. Omdat de kerk een rijksmonument is, moet het gebouw straks ook als een rijksmonument worden onderhouden.
Stroeks kreeg vanuit de zaal voldoende draagvlak om aan de slag te gaan met onder meer het verdienmodel en de financiering van zijn plan. Over enkele maanden zal hij dit aanbieden aan de werkgroep Herbestemming Kerkgebouwen.
"Wij leggen het dan voor aan het parochiebestuur. Als hij het ziet zitten, wordt het voorgelegd aan het bisdom. Het bisdom heeft uiteindelijk het laatste woord", zegt Jan van den Boom van de betreffende werkgroep.

Meer berichten