Een paar miljard jaar hadden bacteriën, algen en zeewieren het rijk alleen op aarde en ontstond langzamerhand de atmosfeer met zuurstof, zonder welke het huidige leven niet kan bestaan. FOTO: Margriet Spanjaard.
Een paar miljard jaar hadden bacteriën, algen en zeewieren het rijk alleen op aarde en ontstond langzamerhand de atmosfeer met zuurstof, zonder welke het huidige leven niet kan bestaan. FOTO: Margriet Spanjaard. (Foto: Margriet Spanjaard.)

Ontstaan van het leven is een raadsel

2-wekelijkse rubriek van het IVN

IVN VEV

Het leven op aarde is geheel afhankelijk is van zonlicht en zuurstof. Toen de aarde ontstond, 5 miljard jaar geleden, was er geen zuurstof in de atmosfeer. Dus ook geen ozonlaag om uv-straling tegen te houden. Het eerste leven moet in het water zijn ontstaan, omdat de hoeveelheid uv-straling te groot zou zijn voor iedere vorm van leven op het land.

VELDHOVEN - De eerste levende wezens waren eenvoudige bacteriën, niet afhankelijk van licht en zuurstof en levend onder zeer extreme omstandigheden. Deze omstandigheden komen nog steeds voor bij onderzeese vulkanen. De bacteriën die daar leven halen hun energie uit zwavelwaterstof, bekend van de stinkbommetjeslucht. Wetenschappers zien tegenwoordig de hete bronnen als bakermat van het leven. Ook al zijn de de ingrediënten voor het ontstaan van leven bekend: er ontbreekt nog een compleet theoretisch kader, dat de vorming van de eerste levende cel kan verklaren.

Zonne-energie

Ongeveer 3,5 miljard jaar geleden zijn door toevallige veranderingen in het erfelijk materiaal uit bacteriën de eerste algen ontstaan. En die maakten uit zonlicht en koolstofdioxide nieuwe stoffen: zuurstof en organische verbindingen. Er ontstonden levensvormen, die steeds complexer werden. Het duurde echter nog 2 miljard jaar voordat er voldoende zuurstof was gevormd voor de ontwikkeling van dierlijk leven. De zuurstofproductie door groene planten speelt nog steeds een belangrijke rol voor al het leven op aarde. Via dit proces wordt zonne- energie in planten vastgelegd. De planten dienen de dieren tot voedsel en vormen dus altijd de eerste schakel in iedere voedselketen.

Catastrofes

De evolutie zou een langzaam, maar continu verlopende ontwikkeling zijn. Dit idee gaat evenwel volledig voorbij aan het feit, dat er gedurende de geschiedenis van het leven op aarde voortdurend catastrofes hebben plaatsgevonden, waardoor grote aantallen plant- en diersoorten volledig uitstierven. De laatste ramp voltrok zich zo'n 65 miljoen jaar geleden door de inslag van een meteoriet op het Amerikaanse continent. Hierdoor stierven bijna alle grote dieren, waaronder de dinosaurussen. Slechts enkele soorten, waaronder de krokodillen en varanen, bleven in leven. Uit enkele kleine primitieve zoogdieren ontwikkelden zich opnieuw allerlei nieuwe variëteiten... Niemand twijfelt nog aan deze evolutietheorie, waardoor het doek definitief vat voor andere wetenschappelijke theorieën. Hier over nadenkend, is er alle reden te veronderstellen, dat ook mensen niet tot in de eeuwigheid op deze planeet zullen voortleven.

Meer berichten