"Huishoudelijke medewerkers bieden veel hulp en zijn iedere week een aantal uur bij een cliënt thuis. Vaak weten ze veel over de cliënt, waardoor ze heel geschikt zijn 'n zorg- of ondersteuningsvraag op tijd te signaleren."
"Huishoudelijke medewerkers bieden veel hulp en zijn iedere week een aantal uur bij een cliënt thuis. Vaak weten ze veel over de cliënt, waardoor ze heel geschikt zijn 'n zorg- of ondersteuningsvraag op tijd te signaleren." (Foto: RSZK)

Gat tussen hulp en thuiszorg gedicht

Succesvolle pilot thuisondersteuner

Tamar Luijs

Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen en mantelzorgers komen onder steeds hogere druk te staan. Een ontwikkeling die ouderenzorgorganisatie RSZK nauwlettend in de gaten houdt. Uit nader onderzoek blijkt daarnaast een grote toename van zorg en een gat tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. Daarvoor moest een oplossing komen, vond Rob Slegers, manager Services & Vastgoed bij RSZK ZorgProfessionals. En die is gevonden. Samen met Summa Zorg ontwikkelde RSZK een maatwerkopleiding, die huishoudelijke hulpen omschoolt tot thuisondersteuner.

VELDHOVEN - Wat maakt huishoudelijke hulpen zo geschikt voor omscholing? Linda Noorman-Visser, Teamleider Hulp bij het Huishouden van RSZK: "Huishoudelijke medewerkers bieden veel hulp en zijn iedere week een aantal uur bij een cliënt thuis. Vaak weten ze veel over de cliënt, waardoor ze heel geschikt zijn 'n zorg- of ondersteuningsvraag op tijd te signaleren."

Selectie

RSZK hield een informatiebijeenkomst over de nieuwe training. De belangstelling was groot... "Bij de selectieprocedure hebben we naar veel factoren gekeken, zoals regiospreiding, ervaring en leeftijd. We wilden echt een mix maken", aldus Noorman-Visser. Na de selectie bleven er 16 kandidaten over. Zij zijn in het najaar van 2017 begonnen met de opleiding en hebben deze inmiddels allemaal succesvol afgerond!

Maatwerkopleiding

De huishoudelijke hulpen krijgen de kans vaardigheden en kennis op te doen, waarmee ze in de toekomst zorgvragen beter kunnen signaleren en daarop in kunnen spelen. Zo leren ze de achtergrond van allerlei ziektebeelden, hoe ermee om te gaan en wat het beste te handelen in verschillende situaties. Maar er komen ook fysiotherapeuten langs die uitleggen hoe ze het best kunnen stofzuigen, zodat de fysieke belasting van het werk minder groot wordt. Daarnaast is er ook aandacht voor de inzet van domotica in de thuissituatie. Uiteindelijk kunnen ze als dienstverlener in de zorg aan de slag en dragen ze bij aan het oplossen van de groeiende zorgvraag.

Salaris

Maar er is ook nog werk aan de winkel. Rob Slegers vindt het belangrijk dat de tarieven voor de dienstverlening eerlijker worden. Slegers: "Als we medewerkers die huishoudelijke hulp bieden in de thuiszorg niet marktconform gaan betalen, zijn behoud van de huidige medewerkers en de instroom van nieuwe medewerkers heel lastig. We zien de markt krimpen en de vraag om dienstverlening toenemen. Hier horen de juiste salaristarieven voor de dienstverlening bij."

 

 

Meer berichten