Áfvalscheidingspionier'TUI is er trots op de eerste luchtvaartmaatschappij te zijn die deze samenwerking aangaat met Eindhoven Airport.
Áfvalscheidingspionier'TUI is er trots op de eerste luchtvaartmaatschappij te zijn die deze samenwerking aangaat met Eindhoven Airport.

Eindhoven Airport is vanaf nu 'groener'!

Eindhoven Airport is vanaf nu wat groener. Daar waar de mensen thuis vaak al gewend zijn om afval te scheiden, is dat op een luchthaven niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. Eindhoven Airport heeft dat nu ingericht, in samenwerking met TUI fly, met partners Viggo, Jeths Cleaning en SUEZ. Na Schiphol kan nu ook Eindhoven het afval dat uit vliegtuigen gescheiden wordt aangeleverd, gescheiden verwerken.

MEERHOVEN - TUI fly is er als 'afvalscheidingspionier', trots op de eerste luchtvaartmaatschappij te zijn die deze samenwerking met Eindhoven Airport aangaat.

Oproep

Maar de wens is om zeker niet de enige te blijven; TUI fly roept de andere airlines op om ook hun afval gescheiden op te halen, minder afval te produceren aan boord en tegelijkertijd voor een duurzamere verwerking te zorgen.

Tom Sutherland, Environment Manager van TUI fly Nederland: "Elke positieve impact op het milieu die mogelijk is binnen het opereren van een airline, moet aangegrepen worden. Er is hard gewerkt aan het mogelijk maken van dit onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Naast onderzoek naar biobrandstof en invoering van meer duurzame producten aan boord, is ook afvalscheiding van belang."

Duurzame luchthaven

Samen met partners Viggo, Jeths Cleaning en afvalverwerker SUEZ, heeft Eindhoven Airport de faciliteiten gecreëerd om gescheiden aangeleverd afval ook op de juiste wijze te verwerken.

Gaby Mols, Manager Corporate Responsibility van Eindhoven Airport N.V.: "Deze nieuwe samenwerking past bijzonder goed in onze ambitie de duurzaamste luchthaven te willen zijn. Afvalscheiding is een van de Corporate Responsibility thema's waar Eindhoven Airport ook zeker veel aandacht voor heeft en dit is natuurlijk een mooie volgende stap."

Meerdere

TUI fly is een warm en enthousiast pleitbezorger van deze op Eindhoven Airport gescheiden afvalaanlevering en –verwerking. Na Amsterdam en Eindhoven, hopen zij op versnelde invoer ook op andere luchthavens. Er wordt op dit moment al gesproken met meerdere luchthavens, in zowel binnen- als in het buitenland.

Meer berichten