Deze hommel zoekt stuifmeel op de hortensia. Let op de volle stuifmeeltasjes aan zijn poten. FOTO: Rien de Schipper.
Deze hommel zoekt stuifmeel op de hortensia. Let op de volle stuifmeeltasjes aan zijn poten. FOTO: Rien de Schipper. (Foto: Rien de Schipper)

Hommels, de 1e zoemers in de lente

Hommels behoren tot de bijenfamilie en zorgen net als gewone bijen, ook voor de bestuiving van planten, zoals de tomaten in de kas. Hommels zijn opvallende verschijningen. Dat zal wel komen door hun grootte, hun brommende geluid en de rustige manier waarop ze door de lucht zweven.

VELDHOVEN - Al tijdens de eerste lentedagen komen de hommels tevoorschijn. Dat gebeurt zeker in februari en in een heel zachte winter zelfs al eind januari. Die eerste hommels buiten, zijn de koninginnen van de aardhommel. Het zijn dikke dames die na maanden ontwaken uit hun winterrust, zich nu laten opwarmen door de zon. Daarna gaan ze op zoek naar stuifmeel en nectar bij vroege bloeiers als krokus, speenkruid, hondsdraf en wilg. Al snel gaan ze op zoek naar een geschikte plek voor het nest. Ze vliegen dan, al brommend, laag over de grond. De nestplekjes zijn niet voor alle soorten hetzelfde. Aard- en tuinhommels gebruiken oude muizennesten en boomhommels nestelen graag in vogelkastjes. Weidehommels daarentegen maken een nest tussen dicht, dor gras of mos.

Broedzorg

Als het nest klaar is, maakt de koningin een voorraadpotje van was; dat vult ze met nectar. Daarna maakt ze een klompje stuifmeel en legt daarop haar eerste 5 tot 15 eitjes. Dit pakketje gaat ze dan echt bebroeden en warm houden. Door het eten van nectar kan ze een temperatuur van 30 graden handhaven. Als de larven na een dag of vier uitkomen, gaat de koningin weer naar buiten om stuifmeel voor de larven te verzamelen. Ze voedt zichtzelf met nectar. De larven spinnen na 10 tot 20 dagen een stevige cocon en verpoppen. Inmiddels is de koningin aan de gang met de volgende serie larven. Zo groeit het volk gestaag. De eerste werksters zien we begin mei buiten. Ze gaan dan taken van de koningin overnemen, zoals voedsel zoeken. Als er eenmaal genoeg werksters zijn, houdt de koningin zich alleen bezig met het leggen van eitjes.

Uitsterven

In de loop van de zomer worden er geen werksters meer geboren, wel jonge koninginnen en mannetjes. De jonge koninginnen paren met de mannetjes, die daarna doodgaan. Het volk is ondertussen uit elkaar gevallen en sterft geleidelijk uit.
Alle hommels gaan dood door kou, ouderdom of honger, behalve de bevruchte jonge koninginnen: zij graven zich in en zullen in de koude grond overleven.
Hier zit ook het grootste verschil met de bijen: een bijenvolk met koningin blijft in de winter doorleven. Daarom hebben zij de hele zomer voor honing gezorgd, hun wintervoorraad.

Meer berichten