Provincie Brabant heeft er zo'n 120.000,00 euro voor over om middelbare scholieren in het museum te krijgen. FOTO: FreePix
Provincie Brabant heeft er zo'n 120.000,00 euro voor over om middelbare scholieren in het museum te krijgen. FOTO: FreePix

Meer scholieren naar het museum

Komend schooljaar kunnen middelbare scholieren met het programma Museumschatten naar een groot aantal musea in Brabant. Daarmee geven de Gedeputeerde Staten invulling aan een van de opgaven in het bestuursakkoord Beweging in Brabant, wat staat voor het bereiken van nieuwe groepen museumbezoekers. Het museumbezoek van de scholieren wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant.

VELDHOVEN / DEN BOSCH - Het programma is het 'zusje' van Museumschatjes. Dit programma voor basisscholen wordt sinds 2006 voor de provincie succesvol uitgevoerd door Erfgoed Brabant, dat ook Museumschatten gaat uitvoeren.

Nieuwgierig
Gedeputeerde Henri Swinkels: "Het is voor leerlingen van alle leeftijden zeer belangrijk dat ze in aanraking komen met cultuur, in de meest brede zin. En vaak gebeurt dat toch via school."
"Een museumbezoek leert leerlingen bovendien niet alleen iets over cultuur, het stimuleert ook de nieuwsgierigheid. Leerlingen gaan anders kijken en denken over dat wat vertrouwd lijkt en komen in aanraking met onderwerpen, voorwerpen en situaties die niet vanzelfsprekend zijn. Dat stimuleert creativiteit, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. En daar kun je nooit teveel van hebben", aldus Swinkels.

250 leerlingen

De afgelopen jaren bezochten tienduizenden Brabantse basisscholieren een museum dankzij Museumschatjes. De verwachting is dat Museumschatten net zo'n succes zal zijn.
De provincie trekt het komende schooljaar maar liefst zo'n 120.000,00 euro uit voor het project. Daarmee kunnen 12.000 scholieren deelnemen, met een maximum van 250 leerlingen per school.

Binnenkort ontvangen alle Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs en alle Brabantse musea een brief met daarin meer informatie over de voorwaarden voor deelname - dat gaat altijd via de school - en de vereiste aanmeldprocedure.

Ondersteuning
Projectleider Tera Uijtdewilligen van Erfgoed Brabant: "We hebben gemerkt dat ook bij scholen voor voortgezet onderwijs er een duidelijke behoefte is aan een ondersteuning bij museumbezoek. Met Museumschatten geven we daar een goede invulling aan. Dat past prima bij de specifieke rol van Erfgoed Brabant. Wij ondersteunen en verbinden het erfgoedveld, het onderwijs en de beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige museale verhaal van de provincie Brabant."

Meer berichten