Er zijn tegenwoordig meer ongevallen met de fiets dan met de auto.
Er zijn tegenwoordig meer ongevallen met de fiets dan met de auto.

Vooral fietsers op Spoedeisende Hulp (SEH)

In 2017 hebben er in totaal 119.600 SEH-bezoeken plaatsgevonden als gevolg van een verkeersongeval. In 50% van de gevallen was er sprake van ernstig letsel (60.200). In 7 op de 10 gevallen betrof het een fietser (42.400). Het aantal fietsers dat met ernstig letsel de SEH bezocht is in de afgelopen 10 jaar met 26% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Preventie van fietsongevallen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal SEH-bezoeken met ernstig letsel door verkeersongevallen.

VELDHOVEN - Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag bekend gemaakt dat in 2017 het totaal aantal verkeersdoden iets is afgenomen naar 613 (16 minder dan in 2016) en het aantal fietsers dat is omgekomen na een verkeersongeval is gestegen.

11%

VeiligheidNL ziet in de cijfers van de SEH-afdelingen dat het aantal SEH-bezoeken met ernstig letsel als gevolg van een verkeersongeval in de afgelopen 10 jaar met 11% is gestegen, de laatste jaren lijkt er wel sprake te zijn van een stabilisatie van de groei. Fietsongevallen zorgen voor het grootste gedeelte van de SEH-behandelingen in verband met ernstige letsels (70%), gevolgd door ongevallen met brommers/scooters (11%) en personenauto's (7%).

Stijging ernstige letsels

Het aantal fietsongevallen met ernstig letsel tot gevolg is de afgelopen 10 jaar met 26 procent gestegen. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal fietsongevallen onder 60-plussers. Zij maken steeds meer fietskilometers, onder andere door de opkomst van de elektrische fiets. Uit eerder onderzoek van VeiligheidNL is gebleken dat de elektrische fiets niet gevaarlijker is dan een gewone fiets en dat ouderen op elektrische fietsen geen ernstiger letsel oplopen dan op gewone fietsen.

Belangrijkste oorzaken

Uit onderzoek gebleken dat eigen gedrag (44%), gedrag van een ander (36%) en de toestand van de weg (34%) de belangrijkste oorzaken zijn van fietsongevallen waarvoor slachtoffers op de SEH-afdeling komen. Om effectief preventie in te zetten is onderzoek naar de oorzaken van fietsongevallen belangrijk.

Meer berichten