Ook veel jongeren hebben interesse in het maken van hun stamboom.
Ook veel jongeren hebben interesse in het maken van hun stamboom. (Foto: FreePix)

Nieuwe informatie voor stamboomonderzoekers

Op de website zoekjestamboom.nl van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is nieuwe informatie beschikbaar. Het gaat om bijna 7.000 inschrijvingen in de zogenaamde lidmatenregisters van de Nederduits-gereformeerde gemeenten van 14 plaatsen in Zuidoost-Brabant vanaf medio 17e eeuw tot en met 1810. Daar zit ook Veldhoven bij.

VELDHOVEN - Genealogie is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Anders gezegd, een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen. Er zijn veel mensen die zich uit pure belangstelling met de genealogie van hun familie bezighouden. Sterker nog, het is een van de snelst groeiende hobbies online, wereldwijd.

Online

Moest de stamboomonderzoeker vroeger naar een muffig gemeentearchief, tegenwoordig zijn de meeste gegevens gewoon online te vinden. En daar komen steeds meer gegevens bij. Zoals de nieuwe informatie die nu ontsloten is op de website zoekjestamboom.nl.

De bedoelde lidmatenregisters zijn onderdeel van de collectie kerkelijke doop-, trouw-, en begraafboeken (DTB). Deze collectie is belangrijk omdat de overheid geen bevolkingsadministratie bijhield. Pas met de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 door Napoleon gebeurde dat.

Verre van

De kerkelijke registratie van personen verliep verre van uniform. Elke plaats en elke predikant of koster hanteerde een eigen manier van registreren en ook een officiële schrijfwijze voor namen en familienamen bestond niet. De nieuw gepubliceerde informatie, hoge resolutie scans en indexen, betreft de plaatsen:
Bergeijk, 1694 - 1772; Bladel, 1687 - 1810; Budel, 1648 - 1810; Eersel, 1701 - 1809; Geldrop,1649 - 1804; Helmond,1683 - 1827; Hoogeloon,1682 - 1820; Hooge Mierde, 1763 - 1810; Nuenen, 1665 - 1810; Oirschot, 1742 - 1810; Valkenswaard,1709 - 1831; Veldhoven, 1712 - 1804; Waalre, 1675 - 1810; Woensel, 1798 - 1812.

Meer berichten