De Moormanlaan loopt dwars door het Oeienbosch. Omzoomd met Amerikaanse eiken, mooi in elk jaargetijde, maar in het bijzonder in de herfst. FOTO: Rien de Schipper.
De Moormanlaan loopt dwars door het Oeienbosch. Omzoomd met Amerikaanse eiken, mooi in elk jaargetijde, maar in het bijzonder in de herfst. FOTO: Rien de Schipper. (Foto: Rien de Schipper)

Het Oeienbosch is Albrecht's vlooienbos

Het Oeienbos, of op z'n Veldhovens 'd'n Oeienbos', ligt in de driehoek Veldhoven Dorp - Knegsel - Steensel op een hoge zandrug langs de Gender. Er wordt gezegd dat het bos zijn naam dankt aan de familie Oeyen, die zich omstreeks 1760 te Veldhoven vestigt. Volgens dhr. J.A.M.Coolen zou de naam 'Den Oeienbosch' veel ouder zijn, hij zou al voorkomen in een Cijnsboek van 1380. Een andere versie over de naam van het bos is in 1930 opgetekend door de Veldhovense geschiedschrijver Meester Rijken.

VELDHOVEN - Zijn verhaal gaat als volgt. Het kasteel Oeienbosch wordt bewoond door de wrede en gehate ridder Albrecht, en edelvrouwe Machteld. Zij is wél geliefd, want ze is begaan met het lot van de armen en zet zich daadwerkelijk voor hen in.
Op een dag komt er redding als ridder Albrecht in het bos een oude man vindt, slapend op een vieze zak.
"Luilak", schreeuwt de ridder, "wat doe je hier op mijn eigendom? Scheer je weg! En wat heb je daar in die zak? Zeker vlooien?" De man zegt: "Ja zeker, vlooien voor Albrecht!"
En meteen springen alle vlooien uit de zak op de wrede en gehate ridder Albrecht, die meteen dood neervalt. De man strijkt met zijn hand over het lijk en al de vlooien verspreiden zich in het bos. Sindsdien heet het bos 'Vlooienbos': Den Oeienbosch.

Zuurstofproducent

Het eeuwenoude Oeienbos is in de loop der tijd veranderd in een heidegebied. In 1910 wordt op de voormalige Schootse heide weer bos aangeplant, het nieuwe Oeienbos. De 'nutteloze' Kempische heidevelden worden ontgonnen en bebost voor de houtproductie.
De oudste bomen zijn dus 108 jaar oud. Bossen zijn echter ook van grote waarde voor de volksgezondheid. En niet alleen als zuurstofproducent. Onderzoek heeft uitgewezen dat bossen een sterk reinigende werking hebben op verontreinigde lucht.

't Gurke

Vroeger was dit het beekdal van de Gender. Door het kanaliseren van de beek en verdroging is er weinig over van "het klein goor" ofwel " 't Gurke" Alleen de naam van de scouting blokhut herinnert ons aan vroegere, natte tijden. Wandelend door het Oeienbos komt men diverse soorten bomen tegen, zoals grove den en douglasspar. Ook de tamme kastanje, lariks en beuk kun staan in dit bos. Al deze bomen bieden huisvesting aan zangvogeltjes. Vooral in het voorjaar zingen de koolmees, pimpelmees, het winterkoninkje en roodborstje om het hardst. Ook de specht roffelt dat het een lieve lust heeft in dit jaargetijde. De vogels hebben wel steeds meer moeite om boven het geraas van de drukke snelweg die door het gebied loopt, uit te komen.

Foto onderschrift;

De Moormanlaan loopt dwars door het Oeienbosch. Omzoomd met Amerikaanse eiken, mooi in elk jaargetijde, maar in het bijzonder in de herfst.

FOTO: Rien de Schipper

Meer berichten