Foto: Bibliotheek Veldhoven

Woordenschatproject

BIEB - Op een speelse en interactieve manier beter Nederlands leren, dat is het Woordenschatproject van de Bibliotheek Veldhoven in samenwerking met Brede School Veldhoven. Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten en is gericht op kinderen uit groep 1 en 2 met een niet-Nederlandse achtergrond en een beperkte Nederlandse woordenschat. Een lees- en mediaconsulent van de bibliotheek zorgt voor de begeleiding.
Alle activiteiten starten met interactief voorlezen en vertellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Kamishibai, een Japans vertelkastje met vertelplaten. Na het voorlezen gaan kinderen zelf aan de slag met speelse taalopdrachten en ze krijgen na afloop een opdrachtje mee die ze thuis met hun ouders kunnen doen. Bovendien worden de ouders voor de laatste bijeenkomst uitgenodigd om met hun kind een deel van het programma te volgen.
De bijeenkomsten zijn vanaf dinsdag 6 maart nog op de dinsdagen 20 maart en 3 april van 15.45 tot 16.45 uur in MFA Midden, Sterrenlaan 5 in Veldhoven. Deelname is gratis na inschrijving via www.bibliotheekveldhoven.nl/woordenschat.

Meer berichten
Shopbox