Onder andere de Spaanse Historie, in combinatie met de Zuiderwaterlinie, de Brabantse Wielercultuur en duurzame mobiliteit worden genoemd als thema’s voor de diverse activiteiten rond de Vuelta in 2020.
Onder andere de Spaanse Historie, in combinatie met de Zuiderwaterlinie, de Brabantse Wielercultuur en duurzame mobiliteit worden genoemd als thema’s voor de diverse activiteiten rond de Vuelta in 2020.

Provincie ondersteunt start Vuelta in 2020

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de gemeente Breda in de afgelopen maanden onderzocht of het haalbaar is om de Vuelta in 2020 in Nederland (Utrecht/Brabant) te laten starten. In een latere fase is ook de gemeente 's-Hertogenbosch betrokken. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt de kans reëel geacht dat de Vuelta naar Utrecht/Brabant kan worden gehaald. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant 950.000 euro gereserveerd voor ondersteuning van de Vuelta indien die inderdaad naar Utrecht/Brabant komt.

VELDHOVEN - De Vuelta is een enorme impuls voor de (wieler)sport in Brabant. De ronde biedt een podium om Brabant (inter)nationaal te profileren, de mogelijkheid om ervaring op te doen met de organisatie van dergelijke grote (sport)evenementen, en een platform om een impuls te geven aan een aantal provinciale opgaven rond sport, vrijetijdseconomie, mobiliteit (fiets) en erfgoed. Het evenement draagt zo bij aan de ambitie om Brabant sterker te maken door sport.

Sociale veerkracht

Gedeputeerde Henri Swinkels: "Het zou geweldig zijn als we zo'n groot sportevenement naar Brabant weten te halen. In ons sportbeleid is dat een van de ambities. Dit soort evenementen levert veel op. Zowel economisch doordat mensen naar de activiteiten tijdens en rond de Vuelta komen, hier verblijven, overnachten, eten en drinken. Maar zeker ook op maatschappelijk gebied omdat topsport mensen, jong en oud, inspireert om zelf te gaan bewegen. Dat is goed voor het versterken van de sociale veerkracht, een belangrijke opgave van dit college."

Kennisprogramma

In dat kader willen de provincies Brabant en Utrecht en de gemeenten Utrecht en Breda een breed activatieprogramma ontwikkelen, met sportieve en culturele activiteiten en een kennisprogramma (scholenprogramma, masterclasses, seminars en gastcolleges). De overheden zetten in op een programma in samenspraak met betrokkenen uit de wereld van sport, cultuur, bedrijfsleven, horeca en kennisinstellingen. Er worden in wijken, dorpen en steden activiteiten geprogrammeerd van, voor en door de inwoners.

Meer berichten
Shopbox