Het volledige VSA-team. In kader hiernaast staan de namen.
Het volledige VSA-team. In kader hiernaast staan de namen.

Op welke partij stemt u in maart?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zet het Veldhovens Weekblad iedere week een Veldhovense politieke partij centraal die deelneemt aan die gemeenteraadsverkiezingen. Deze week is dat Veldhoven Samen Anders, afgekort VSA.

VELDHOVEN - De afgelopen 4 jaar heeft Veldhoven Samen Anders met 6 zetels deelgenomen in de gemeenteraad. Lijsttrekker Bjorn Wijnands: "Voor het vertrek van onze wethouder Nicole Ramaekers, die elders burgemeester is geworden, maakten we deel uit van de coalitie. Na haar vertrek zijn wij erbuiten gezet. Onbegrijpelijk en een absoluut dieptepunt! En wat precies de reden is geweest? Een gesprek daarover is nooit gevoerd! Dat is schadelijk geweest voor de Veldhovense politiek en staat lijnrecht tegenover de visie van VSA: Samen maken we Veldhoven."
Wijnands zegt dat VSA vaak een uitgesproken mening heeft, die ze vervolgens ook uitspreken. "Wel altijd onderbouwd. We lopen niet zomaar te roepen dat het anders zou moeten. Waar we tegen waren, was onder andere het verhuizen van de muziekschool. De kiosk bij de kinderboerderij is volgens ons ook een voorbeeld van hoe het niet zou moeten."
Kleine onderwerpen met grote gevolgen heeft VSA in de afgelopen 4 jaar ook op de kaart gezet. "Zebrapaden bij de rotondes en geen verhoging van de OZB. Voor de absolute minima hebben we 50.000 euro erbij gekregen. Dat zijn mooie resultaten waar iedereen rechtstreeks profijt van heeft."
De komende periode gaat VSA fris de verkiezingen in. "Doordat we uit de coalitie zijn gezet, waren we gedwongen hand in eigen boezem te steken. Het was vooral beschamend dat zoiets in Veldhoven kan gebeuren en wat we niet hebben kunnen tegenhouden. Voordeel is, dat we er nu sterker en met meer vechtlust dan ooit uit zijn gekomen. We zijn terug naar onze roots gegaan en doordat we niet meer in het keurslijf van de coalitie zaten, konden we onze eigen koers varen."
Die koers heeft voor een mooi verkiezingsprogramma gezorgd. "Samenspraak, draagvlak creëren en omdenken. Veldhovenaren uitdagen om mee te doen. VSA wil ja zeggen tegen mensen die met een idee of plan komen. Op die manier kunnen Veldhovenaren echt meedoen en meedenken. We willen de raad en bevolking dichter bij elkaar brengen. Wij zijn tenslotte verkozen door Veldhovenaren die door ons vertegenwoordigd willen worden."
VSA blijft aan de alarmbellen hangen. "Openbaar groen in plaats van verbouwen en verstedelijking. Meer betaalbare sociale huurwoningen voor de groeiende groep mensen die het moeilijk hebben gepaste woonruimte te vinden. Minder sturing door de regio! Zelfstandig Veldhoven komt steeds meer onder druk te staan door afspraken die regionaal worden gemaakt en die nadelig zijn voor Veldhoven. De woningbouw in Veldhoven is daar een goed voorbeeld van, zeker van hoe het niet moet. De regio mag in onze ogen niet bepalen waar en hoeveel woningen we mogen bouwen. We zijn en blijven scherp op ons Veldhoven."

Meer berichten
Shopbox