Het CDA-team met v.l.n.r. achterste rij Ton Pulles, Ton Bolsius, Martijn Tholen, Leonard Verspui en Joop Horsten. Op de voorgrond Marionne van Dongen en Marina Heutinck.
Het CDA-team met v.l.n.r. achterste rij Ton Pulles, Ton Bolsius, Martijn Tholen, Leonard Verspui en Joop Horsten. Op de voorgrond Marionne van Dongen en Marina Heutinck.

Op welke partij stemt u in maart?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zet het Veldhovens Weekblad iedere week een Veldhovense politieke partij centraal die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week is dat CDA Veldhoven.


VELDHOVEN - CDA Veldhoven is de afgelopen jaar met 4 zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Om hun goede werk voort te zetten hoopt deze politieke partij op minimaal evenveel zetels. CDA Veldhoven maakt al jaren uit van de Veldhovense politiek. Lijsttrekker Marionne van Dongen en raadslid Ton Bolsius vertellen gezamenlijk over de resultaten en de plannen van CDA Veldhoven. "Afgelopen 4 jaar hebben we mooie resultaten geboekt op punten die voor ons heel belangrijk waren. We hebben ons hevig verzet tegen de plannen om de kledingcontainers van het Vekemansfonds te stoppen. Daardoor zou Veldhoven rechtstreeks de opbrengsten krijgen. Voor ons was dat absoluut ondenkbaar. Je kunt deze inkomsten niet van de stichting afpakken! Ook voor de statushouders hebben we ons ingezet. In het gedachtengoed van het CDA, samen opereren in de samenleving, zijn we betrokken geweest bij de opvang en het verkrijgen van een eigen plek in de maatschappij zodat ze zich kunnen thuis voelen, werk kunnen krijgen en de taal kunnen spreken."
CDA is kritisch geweest op de financiën van Veldhoven. "Wij vonden dat daarbij alle logica ontbrak qua uitgaven zoals het verplaatsen van de muziekschool naar de bibliotheek."
Waar de politieke partij met recht heel trots op is, betreft het initiatief voor de jeugdlintjes. "Ons voorstel is zeer goed ontvangen. Inmiddels zijn er al 2 lintjes uitgereikt wat heel mooi is voor de Veldhovense jeugd."

CDA Veldhoven werkt in grote lijnen conform het gedachtengoed van de landelijke partij. "Dit vertalen we naar Veldhoven. Ons verkiezingsprogramma is toekomstgericht en we zetten ons vol overtuiging in voor de kwetsbaren in de samenleving. Wij zijn toekomstgericht en zijn 'in beweging voor de samenleving', onze verkiezingsslogan."
CDA komt vanuit een traditionele achtergrond. "Tradities zijn mooi en de goede tradities moeten we bewaren. Wat goed is kun je voortzetten om samen te kunnen opereren in een samenleving waar iedereen met elkaar kan leven. Met CDA Veldhoven #inbeweging hebben we een bewegingsgolf in werking gezet, letterlijk en figuurlijk. Iedereen moet mee kunnen doen, voor en met elkaar. De communicatie mag beter worden naar de burger, oog hebben voor de samenleving en vooral luisteren naar mensen uit die samenleving."
Wat CDA de komende periode op de politieke agenda wil zetten zijn onder ander een discussie over vuurwerk; de overlast, schade en ongevallen. Drugs en veiligheid; in principe is CDA tegen, maar moet wel bespreekbaar zijn. "De leegstaande kerken. Ze zijn geen Veldhovens bezit, maar kunnen wel een grote rol spelen door ze in te plannen in de sociale context van de eigen leefomgeving. Want daar woon je en staat je leven centraal."
CDA wil de zelfstandigheid van Veldhoven behouden. "Veldhoven is wel een onderdeel van de regio waarin samenwerking een grote rol speelt. Verder zien we liever geen grote investeringen. We staan achter initiatieven uit de samenleving op sociaal maatschappelijk gebied."

Meer berichten
Shopbox