Door deelname aan de workshops ontstaat bij de koppels weer ruimte, tijd en lucht om aan verbondenheid te werken en om problemen, stress en verschillen opnieuw bespreekbaar te maken.
Door deelname aan de workshops ontstaat bij de koppels weer ruimte, tijd en lucht om aan verbondenheid te werken en om problemen, stress en verschillen opnieuw bespreekbaar te maken.

Veldhoven zet preventief in op relatieproblematiek!

In Brabant scheiden 5.000 stellen per jaar. Bij zo'n 20% gaat het om een complexe (vecht)scheiding. Bij deze scheidingen zijn jaarlijks zo'n 3.000 minderjarige kinderen betrokken, die daar veel emotionele en soms lichamelijke schade bij oplopen. Daarnaast kosten bijkomende zaken de samenleving veel geld: toevoegingen voor advocaat, bijzondere bijstand voor eigen bijdrage griffiekosten, urgenties, dubbele toeslagen bij co-ouderschap enzovoorts.

VELDHOVEN - Cijfers van Lumens - Jeugd Maatschappelijk Werk - in Veldhoven, laten zien dat ongeveer 70% van de kinderen in hulpverleningstrajecten te maken hebben met echtscheidings-problematiek, waarvan 65% met een complexe echtscheiding. Bij volwassenen heeft de helft van de trajecten (binnen Algemeen Maatschappelijk Werk) te maken met relatieproblematiek, waaronder echtscheiding.
Daarmee wordt het hoog tijd om een op preventie gericht aanbod in te gaan zetten. Met de workshop 'Houd me vast' biedt Lumens - Jeugd Maatschappelijk Werk - daarom in Veldhoven een gratis aanbod specifiek gericht op verdere verdieping en het versterken van de relatie, waarmee een escalatie voorkomen kan worden.                                                        

Voorkomen

Emotionele verbondenheid is noodzakelijk voor een gevoel van veiligheid. Door emotionele verbondenheid leven mensen langer en herstel van ziekte gaat sneller. De basis van iedere relatie is hechting aan elkaar. Deze hechting heeft iedereen nodig en is van levensbelang: niet verbonden zijn geeft een oer-paniek en een gevoel van onveiligheid. De workshop 'Houd me vast' van Lumens zorgt voor bewustwording en het opnieuw verbinden en verankeren van de onderlinge emotionele betrokkenheid.

Voor wie en hoe?

De training is met name bedoeld voor partners die vastlopen in negatieve gesprekspatronen, die emotioneel van elkaar vervreemd zijn en/of verzanden in verwijten en kritiek. Zij blijven stuiten op onbegrip en misverstanden en verliezen uiteindelijk contact door vermijding.

In een groep van max. 8 koppels vindt de opstart plaats. Hierna volgen 2 workshopdagen. Door samen te werken aan opdrachten krijgen de koppels inzicht in hoe negatieve patronen werken en hoe deze positief om te buigen.

Meer berichten
Shopbox