Een buizerd speurt vanaf zijn paaltje naar muizen, insecten en andere prooi. FOTO: Gerard Lijten.
Een buizerd speurt vanaf zijn paaltje naar muizen, insecten en andere prooi. FOTO: Gerard Lijten. (Foto: Gerard Lijten.)

Roofvogels zijn knappe prooizoekers

Roofvogels leven echt niet alleen verborgen ergens op het platteland. Ook in de directe woonomgeving van stad of dorp komen roofvogels voor. Een buizerd, die ineens een duikvlucht over een trimmer maakt. Of een sperwer, die zomaar overdag in achtertuintjes jaagt!

VELDHOVEN - De bekendste roofvogels, die het jaar rond in Nederland voorkomen, zijn buizerd, torenvalk, sperwer en havik. Ze zijn goed uitgerust voor het vangen en doden van prooi. Ze hebben zeer scherpe ogen, een sterke haaksnavel om hun prooi in stukken te kunnen scheuren en een paar stevige klauwen om prooi te vangen en te doden. Afhankelijk van de grootte van de vogel vangen ze muizen, maar ook vogels, konijnen en zelfs wormen, kevers en grote insecten. Roofvogels produceren net zoals uilen braakballen van onverteerde prooiresten.

Paaltjestechniek

De buizerd is een forse vogel met een verenkleed, dat varieert van wit tot chocoladebruin. Op zijn borst is vaak een soort 'V' te zien. Ook buizerds uit het hoge noorden komen 's winters naar Nederland, want het is moeilijk prooien vangen onder een dik pak sneeuw. Ze zitten vaak op paaltjes, zoekend naar muizen of mollen. Wanneer de vogel geen prooi ziet, vliegt hij naar een volgend paaltje om daar opnieuw de bodem af te speuren. Naast deze 'paaltjestechniek' speurt de buizerd ook vanuit de lucht naar prooi. Gebruik makend van thermiek, zoekt hij al cirkelend hoog in de lucht naar voedsel.
Buizerds worden ook wel in weilanden gezien. Met hun kop scheef luisteren ze en pikken dan plotseling in de grond om een worm te pakken. Sperwers zijn vaker te zien dan men denkt, omdat ze ook in tuinen jagen. Het zijn knappe jagers, die razendsnel en laag over heggen heen schieten. Zo verrassen ze hun prooi, die bestaat uit kleine zangvogels. Sperwers maken 's winters op hun eigen wijze gebruik van de voedertafels voor vogels in tuinen, vanwege de aanwezigheid van levende prooi.

Bidden

Torenvalken zijn tijdens hun jacht op muizen gemakkelijk waar te nemen. Met de kop in de wind staan ze op een hoogte van zo'n 10 tot 30 meter bijna stil in de lucht, de bodem afspeurend op zoek naar muizen. Deze vorm van vliegen wordt 'bidden' genoemd. Ze vangen ook wel jonge vogels en grote insecten. Torenvalken broedden vroeger vaak in muurgaten van kerken en torens. Vandaar hun naam. Tegenwoordig gebruiken ze vaker oude kraaiennesten en nestkasten. Voor fruittelers is dat handig: ze hangen in hun boomgaard een nestkast op en de torenvalken jagen op (jonge) spreeuwen en mussen als voer voor hun jongen.

Meer berichten