Slim en duurzaam zijn kernbegrippen voor een nieuwe luchtvaartnota over onder andere Eindhoven Airport.
Slim en duurzaam zijn kernbegrippen voor een nieuwe luchtvaartnota over onder andere Eindhoven Airport. (Foto: Onbekend)

Omwonenden willen stem in ontwikkeling

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarin verschillende organisaties van omwonenden van Eindhoven Airport en de Brabantse Milieufederatie zijn verenigd, heeft een brief aan minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen gestuurd. Daarin verzoekt het platform om actief te worden betrokken bij het terugdringen van de vlieghinder van Eindhoven Airport.

VELDHOVEN/MEERHOVEN - In 2018 onderzoeken de betrokken overheden samen met Eindhoven Airport verschillende groeiscenario's, waarna besluiten worden genomen over de verdere ontwikkeling van de luchthaven. BVM2 wil daarover meepraten en zet in op een ontwikkelingsplan waarmee geluidhinder en luchtverontreiniging niet opnieuw toeneemt maar wordt verminderd, en de aantasting van het klimaat wordt beperkt.

Het platform vraagt de minister haast te maken met een onafhankelijk onderzoek naar voorstellen de overlast in de regio terug te dringen, zoals ruim 2 jaar geleden aan de Tweede Kamer en omwonenden is toegezegd. Dat kan dan worden betrokken bij het gesprek over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Vooruitlopend daarop heeft BVM2 zelf alvast een aantal mogelijke maatregelen op papier gezet.

De regering heeft zichzelf de ambitie gesteld een nieuwe luchtvaartnota te maken, waarin slim en duurzaam kernbegrippen zijn. Hinderbeperking maakt daar expliciet onderdeel van uit.

Meer berichten