Het R&W-team van Sondervick College draagt onder andere bij aan een gevoel van meer veiligheid op school en in de klas. FOTO: Stanja Krath.
Het R&W-team van Sondervick College draagt onder andere bij aan een gevoel van meer veiligheid op school en in de klas. FOTO: Stanja Krath. (Foto: Stanja Krath)

Positieve impact van Rots- en Watertrainingen op SC

Meer gevoel van veiligheid op school en in de klas, minder sociale problemen en leerlingen die elkaar respecteren en hun grenzen aangeven. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de effecten van het Rots- en Waterprogramma (R&W) dat het afgelopen jaar is ingevoerd op het Sondervick College (SC).

VELDHOVEN - Bovendien is er een belangrijke verbetering zichtbaar in het zelfvertrouwen en zelfbeheersing van leerlingen, blijkt uit het onderzoek.

Positieve feedback

Het weerbaarder maken van leerlingen is noodzakelijk. Om die reden koos het SC voor het R&W-programma dat scholieren fysiek, mentaal en verbaal weerbaar maakt met een fysieke aanpak, afgewisseld met zelfreflectie en feedbackmomenten. Onder leiding van docent lichamelijk opvoeding en Advanced Rots en Watertrainer Henry van den Bogert heeft de middelbare school het programma ingevoerd. Door succeservaringen en door positieve feedback vanuit leerlingen, ouders en docenten maakt het programma nu deel uit van de basisondersteuning. Daarmee beschikt het SC nu over een gekwalificeerd team van R&W-trainers. Alle brugklassen vmbo en mavo XL volgen de training, met goede resultaten. Brugklassen van havo hebben een module R&W gevolgd als opstap naar het klassikale programma.

Minder sociale problemen

Doel van het programma is het bevorderen van het welbevinden van jeugdigen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In elke les worden fysieke oefeningen en sociale vaardigheden getraind, afgewisseld met momenten van rust, zelfreflectie, kringgesprekken en het maken van verwerkingsopdrachten.

Na verschillende eigen onderzoeken naar de effectieve werking van R&W besloot de school om een uitgebreid onderzoek te starten. Hierbij werd vooral gekeken of het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van de leerling verbetert, het pesten vermindert en het gevoel van veiligheid toeneemt.

Meer berichten