Logo veldhovensweekblad.nl


Waterstaatskerkje, gebouwd in 1834-1835 toen de katholieke eredienst weer was toegestaan in het openbaar. Afgebroken in 1914.
Waterstaatskerkje, gebouwd in 1834-1835 toen de katholieke eredienst weer was toegestaan in het openbaar. Afgebroken in 1914.

Bouwen, verbouwen en afbreken

De Caeciliakerk in Veldhoven-dorp is ontworpen door een leerling van Pierre Cuypers, te weten de architect Wolter te Riele.

VELDHOVEN - Rond 1648 staat de kerk in Veldhoven-dorp midden in de akkers. Na de vrede van Munster (1648) wordt het Calvinisme de staatsgodsdienst. Andere godsdiensten zijn in het openbaar niet toegestaan en kerken gaan naar de (weinige) protestanten.

Schuurkerk

Daarom wordt op 'den Kerkdries' achter de Kromstraat in 1695 een schuurkerkje gebouwd. In 1790 wordt die vervangen door een ruimere. Als na 1798 de Katholieke eredienst weer is toegestaan krijgen de Katholieken hun kerk bij de Oude Kerkhof weer terug. Nu de kerk er weer als kerk mag uitzien, wordt de schuurkerk voorzien van een torentje met klok.

Nieuwe kerk

In 1825 wordt besloten een nieuwe kerk te bouwen. In 1829 ontvangt koning Willem I een rekest voor goedkeuring en financiële middelen. Omdat er geen reactie komt, volgt in 1832 een 2e poging die een positief antwoord krijgt. Er wordt gebouwd volgens een bouwplan van Rijkswaterstaat. Dergelijke kerken worden Waterstaatskerken genoemd. De kerk wordt op 21 oktober 1835 ingezegend.

Te klein

Rond 1900 wordt de kerk te klein. Pastoor Achterbergh wil achter de oude kerk een nieuwe bouwen. De financiering kost de nodige moeite, maar in 1913 kan aannemer Willem Broens aan de slag. Halverwege 1914 wordt de neogotische kerk in gebruik genomen.

Architect

Wolter te Riele wordt in 1905 de belangrijkste architect van het aartsbisdom Utrecht. Ter Riele's latere werk kenmerkt zich door een moderne interpretatie van de neogotiek. Te Riele ontwerpt onder meer kerken in Almelo, Amersfoort, Laren, Eindhoven, Hilversum, Helmond en Steenwijk.

Interieur

De altaren en de beelden zijn bijna alle schenkingen van parochianen. De glas-in-loodramen zijn van de hand van Wilhelm Derix uit Kevelaer. Het is in zijn tijd een bekend kunstenaar, die ramen ontwerpt voor diverse kerken in Nederland en Duitsland. Verder zijn er een kruisbeeld, 4 neogotische eikenhouten reliëfs, evangelistenbeelden, kruiswegstaties van Frans Kops, en schilderijen van Van Nederveen en van Schimmelpenning. In 1957-1958 blijkt de kerk alweer te klein en wordt vergroot op basis van tekeningen van architect Cees Geenen uit Eindhoven. Onder leiding van pastoor Petit vindt in 1998 nog een fikse verbouwing plaats.

Foto: Waterstaatskerkje, gebouwd in 1834-1835 toen de katholieke eredienst weer was toegestaan in het openbaar. Afgebroken in 1914.

Meer berichten
Shopbox