Logo veldhovensweekblad.nl


Cliëntondersteuners v.l.n.r.; Huub Bukkems, Corry Pollemans, Alien Kikkert en Olga Grootveld (Foto: Jurgen van Hoof).
Cliëntondersteuners v.l.n.r.; Huub Bukkems, Corry Pollemans, Alien Kikkert en Olga Grootveld (Foto: Jurgen van Hoof). (Foto: Jürgen van Hoof)

'Meedenken en actie ondernemen'

Sinds enige tijd zijn in Veldhoven vier vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuners werkzaam. Mocht u problemen ervaren bij het zelfstandig functioneren in uw eigen huis, dan kunnen deze cliëntondersteuners u helpen in kaart te brengen, samen met u, waar u behoefte aan heeft. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis, zoals een traplift. Het kan drempelverlagend werken als iemand u bijstaat en met u meedenkt, ter voorbereiding op de aanvraag van een Wmo-voorziening.

VELDHOVEN - Cliëntondersteuner Corry Pollemans heeft ervaren dat er zoveel op mensen afkomt als zij zorg nodig hebben: "Dan is het prettig als iemand met hen meedenkt en waar nodig actie onderneemt".

In Veldhoven zijn vier cliëntondersteuners actief, die u kosteloos kunnen bijstaan in uw contacten met de gemeente en kunnen aanwezig zijn bij het 'keukentafelgesprek'. "Wij hebben een opleiding gevolgd en zijn op de hoogte van de wetgeving en lokale mogelijkheden," aldus Olga Grootveld. "We houden onderling ook contact om elkaar scherp te houden en van elkaars ervaringen te leren".

Basispakket

Op de vraag of de cliëntondersteuners ook inzetbaar zijn voor vragen over meer intensieve zorg of verzorgende of verplegende taken, antwoordt Huub Bukkems: "Verpleging en Verzorging' thuis, maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Zoals wassen, douchen, medicijnen toedienen, steunkousen aan en uit doen. Hier geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico voor."
Alien Kikkert vult aan dat de voormalige AWBZ is veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WZL) en dit valt nog steeds onder verantwoording van de landelijke overheid.

"Bij langdurige zorg moet u denken aan mensen, die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Mensen die deze zorg thuis niet kunnen of willen ontvangen kunnen opgenomen worden in een zorginstelling. Ook hierbij is de eigenbijdrageregeling van toepassing".

Meer berichten
Shopbox