Logo veldhovensweekblad.nl


Wethouder Piet Wijman was aanwezig namens gemeente Veldhoven om de bank in ontvangst te nemen. (Foto: Bert Jansen).
Wethouder Piet Wijman was aanwezig namens gemeente Veldhoven om de bank in ontvangst te nemen. (Foto: Bert Jansen). (Foto: Bert Jansen)

'Bij de Vlasroot is het begonnen'

Vrijdag 27 oktober is de IVN bank officieel overgedragen aan Veldhoven. Wethouder Piet Wijman was aanwezig namens gemeente Veldhoven om de bank in ontvangst te nemen.

VELDHOVEN - IVN VEV (Veldhoven Eindhoven Vessem) heeft de bank geschonken aan Veldhoven in 2016 voor het 35 jarig bestaan van de afdeling VEV. Etje Hendrikx IVN: "We wilden dit lustrum vieren en waren aan het brainstormen hoe we dit invulling zouden kunnen geven. Een passend cadeau voor onze leden maar niet in de vorm van een pen, petje, dasje of stropdas. Toen ontstond het idee om iets aan de Veldhovense gemeenschap te schenken."

De Vennen spelen een grote rol in het ontstaan van de afdeling VEV van IVN. De Vlasroot is een beetje waar het allemaal begonnen is. Het eerste natuurgebied waar georganiseerde wandelingen voor werden gehouden., nog voordat IVN deze ging organiseren.

Etje: "De Vlasroot is niet zomaar gekozen als plaats om het geschonken bankje neer te zetten. Al van voor onze officiële oprichting waren de Dommelbeemden en de Vlasrootvennen belangrijk voor onze afdeling. Al vele jaren wordt er bosonderhoud gedaan, eerst alleen door onze werkgroep Kleine Landschapselementen en nu ook door vrijwilligers van bedrijven, scholen en de Greenkids. De datum is niet zomaar gekozen, want het is ook de afsluiting van onze jaarlijkse natuurwerkweek, waarin weer hard door mensen van ASML, greenkids en IVN vrijwilligers is gewerkt."

Dat de overhandiging pas dit jaar heeft plaatsgevonden heeft te maken met het groot onderhoud van de vennen in 2016. "Er was vervuild slip aangetroffen wat helemaal uitgebaggerd moest worden. Daarna zijn de vennen weer met water gevuld en nu zijn ze weer helemaal schoon." Het bankje staat op de bijbehorende parkeerplaats. "Daar heeft vroeger een kraampje gestaan waar je warme chocolademelk kon kopen. Vanaf deze plek kun je beide vennen zien. Er is een fantastisch mooi uitzicht. Als je vanaf het bankje naar de ondergaande zon kijkt zie je dat licht mooi glinsteren over het water."

Meer berichten
Shopbox