Logo veldhovensweekblad.nl


Onthulling van een paneel, teg gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Buurtvereniging Platteel. (Foto: Gerrit Janssen).
Onthulling van een paneel, teg gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Buurtvereniging Platteel. (Foto: Gerrit Janssen).

'We zijn een hechte gemeenschap'

Afgelopen maand bestond buurtvereniging Platteelstraat 50 jaar. Dit historisch moment werd aangegrepen om de buurt op de kaart te zetten.

VELDHOVEN - "Bijna niemand weet van het van der Sandenpeike". Wal Gundlach is bewoner van het eerste uur in de Platteelstraat en stuitte op mooie historische feiten. "De naam van de straat komt van een industrieel die de grond had aangekocht en waar Hendrik Willem Platteel een sigarenfabriekje opstartte." Voorafgaande aan zijn overlijden heeft hij in zijn wilsbeschikking op laten nemen dat het huis met fabrieksgebouw ingericht en dienstdoend moest zijn als schoolgebouw. Het woonhuis bestemd voor het hoofd van de Hervormde school. "Daarmee was de eerste Protestantse school in Veldhoven een feit. Deze ging op 1 februari 1949 van start."

Watermeulen

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat begin vorige eeuw een ander straatbeeld was met bijbehorende namen: De Grote en Kleine Broek. "Daar stond onder andere de boerderij van Jan Heuvelmans. Op 17 november 1708 werden daar 12 panden in brand gestoken door Franse soldaten waaronder ook de boerderij van Heuvelmans. Dertien jaar later werd de boerderij herbouwd, de Watermeulen, met nog bruikbare materialen van de verwoestte boerderij."

Op een veiling in 1923 kwam de boerderij via een veiling in handen van Josephus van der Sanden. In 1964 werd door herbestemmingsbesluiten en uitbreiding een nieuwe woonwijk gevormd waaronder de Platteelstraat. De boerderij was gelegen aan de voormalige grindweg en in het in de volksmond genoemde van der Sandenpeike Dit peike liep van de boerderij naar de kerk in Den Ekker en van daaruit boog hij weer af naar 't Oude Kerkhof. Gundlach: Dit gegeven wilden we uit historisch oogpunt bewaren voor Veldhoven. Ton van de Hurk heeft volledig uitgezocht hoe het er vroeger uit moet hebben gezien. Het is terug te lezen en te vinden op de site van stichting Veldhoven-Dorp Historisch bekeken."

De buurtbewoners van de Platteelstraat en Pastoor Bertrandstraat hebben tijdens de viering van het 50-jarig bestaan een aandenken gekregen in de vorm van een straatbord. "Er zijn nog wat bewoners van het eerste uur. We zijn hier een hechte gemeenschap. De laatste jaren zijn er wat verhuizingen geweest. Aan leegstand hebben we hier geen gebrek want het huis dat het langste te koop heeft gestaan was binnen 4 weken verkocht. De wijk is erg in trek bij de werknemers van ASML, voornamelijk expats. Het van der Peike (voetpad) ligt tussen de Platteelstaat en de Dorpstraat.

Meer berichten
Shopbox