Logo veldhovensweekblad.nl


De speciaal opgeleide vrijwilligers staan vrienden, partner of familielid enkele uren terzijde.
De speciaal opgeleide vrijwilligers staan vrienden, partner of familielid enkele uren terzijde.

Vrijwilliger Ter Zijde: 'Mensen op de juiste plek laten komen'

Vrijwilliger Ter Zijde is een ondersteunende dienst van SWOVE en richt zich op de ondersteuning van zelfstandig wonende kwetsbare burgers.

VELDHOVEN - Met Vrijwilliger Ter Zijde is een verregaande samenwerking gerealiseerd tussen verschillende instanties die gebruikmaken van vrijwilligers. Door deze vrijwilligers op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten, en de taken te verdelen, werken de vrijwilligers meer in hun specialisatie.

Bas Delfsma, ouderen adviseur bij SWOVE geeft aan dat er hiermee ook een eerlijkere verdeling van vrijwilligers komt. "De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bijvoorbeeld een gezin gebruikmaakt van vrijwilligers afkomstig uit verschillende instanties. Deze vrijwilligers zijn ingeschreven bij Cordaad, RSZK, Severinus, stichting Mee, SWOVE." Daardoor was het mogelijk om rond te shoppen en van alle instanties gebruik te maken van deze vrijwilligers. Door onderlinge samenwerking wat er beter in kaart gebracht welke vrijwilligers bij welk gezin ondersteunende taken verzorgen. "Dit was voor ons ook het moment om een naamsverandering door te voeren van Vrijwillige Thuis Zorg naar Vrijwilliger Ter Zijde. Vaak waren we bezig uit te leggen dat we geen zorg verlenen. Het woordje zorg in vrijwillige thuiszorg wekte namelijk wel dat vermoeden."

Verdeling

SWOVE is onder andere gespecialiseerd in de omgang met mantelzorgers, terminale zieken en mensen met dementie. "Logisch gevolg daarvan is dat mensen die zich aanmelden als vrijwilliger bij welke instantie dan ook, op de juiste plek terecht komen. Dat maakt het ook mogelijk dat er een betere verdeling komt bij het inzetten van vrijwilligers. "De speciaal opgeleide vrijwilligers staan u uw partner of familielid of vriend (in) enkele uren terzijde.

Dankzij de aanwezigheid van deze vrijwilliger kan mezelf even op adem komen. Het verloop van de wens je proces brengt met zich mee dat er veel toezicht nodig is. Met technologie kun je dat een deel opvangen waar in bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat er echt iemand aanwezig is. Ook als sterven naderbij komt, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.

Meer berichten
Shopbox