Logo veldhovensweekblad.nl


Lout Meijers en Tiny Renders: ‘Er zijn weinig nabestaanden meer. Het komt er nu op neer dat we het overbrengen naar de derde en vierde generatie.” (Foto: Bert Jansen).
Lout Meijers en Tiny Renders: ‘Er zijn weinig nabestaanden meer. Het komt er nu op neer dat we het overbrengen naar de derde en vierde generatie.” (Foto: Bert Jansen).

'Het zou zo weer kunnen gebeuren'

De herdenking van het bombardement op 17 september 1944 in Zeelst wordt dit jaar voor het eerst gehouden op het Meiveld bij het herdenkingsmonument 'Een donderslag bij heldere hemel'.

VELDHOVEN - De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is per 1 januari 2017 overgegaan in de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september, in samenwerking met de Gemeente Veldhoven. Lout Meijers, voorzitter van deze werkgroep en Tiny Renders, werkgroeplid en lid van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis blikken terug én vooruit.

Tiny Renders: "Er zijn weinig nabestaanden meer. Het komt er nu op neer dat we het overbrengen naar de derde en vierde generatie. Het wordt door families van de slachtoffers goed opgepikt om het levendig te houden."
Eén dag voor de bevrijding van Zuid-Nederland, op 17 september 1944, was het voor de Amerikanen vanuit Engeland de eerste dag van operatie Market Garden. De bedoeling was dat het afweergeschut van de Duitsers rondom de vliegbasis Volkel zou worden afgebroken. Het betrof hier het zwaarste geschut wat de Duitsers hadden. Er werden clusterbommen gegooid om de Duitsers uit te schakelen, maar deze waren hier al een week weg. De bommen raakten 19 onschuldige burgers uit Zeelst die op slag gedood werden. Zuur genoeg kreeg het Amerikaanse bombardement de vermelding 'Excellent'.
Omdat het zo weer zou kunnen gebeuren is het goed deze datum te blijven herdenken als bewustwording, menen Meijers en Renders. Meijers: "We betrekken de schoolgaande jeugd erbij om dit levendig te houden. Door mensen van onze werkgroep en oud-docenten worden er gastlessen op school gegeven. Afgelopen jaar werd het verhaal verteld in een klas op de basisschool waarin ook een Syrisch jongetje zat. Het kwam bij dit kind hard aan en er werden wonden opengereten. Deze gebeurtenis had dan ook veel impact bij de andere kinderen in de klas."
"Eens te meer blijkt hoe belangrijk het is om de bewustwording van het herdenken bij jongeren levendig te houden. Burgemeester Mikkers staat hier ook erg achter om de jeugd erbij te betrekken. Ook de scouting wordt er bij betrokken en er wordt door de jeugd respectvol mee omgegaan", roemt Renders.
Zondag 17 september is er om 18.15 uur een Herdenkingsbijeenkomst bij het monument op het Meiveld. Er worden onder meer 'drie elfjes' voorgedragen door kinderen. Dit zijn zelfgemaakte gedichtjes bestaande uit elf woorden.
Vervolgens is er vanaf 18.40 uur een Stille tocht naar de Sint-Willibrorduskerk waar vanaf 19.00 uur een herdenkingsdienst wordt gehouden.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox