Een belangrijke doelstelling van seniorenvereniging KBO Zeelst is zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen de senioren in Zeelst. FOTO: KBO.
Een belangrijke doelstelling van seniorenvereniging KBO Zeelst is zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen de senioren in Zeelst. FOTO: KBO.

Zondagmiddagsoos is zonder meer een groot succes

Algemeen

Een belangrijke doelstelling van seniorenvereniging KBO Zeelst is zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen de senioren in Zeelst. Sinds vorig jaar wordt hierbij nauw samengewerkt met zorginstelling Oktober. Een samenwerking die steeds meer vorm en inhoud krijgt en daar zijn beide partijen heel blij mee.

VELDHOVEN - De seniorenvereniging organiseert wekelijks veel activiteiten voor hun leden, voornamelijk vanuit ’t Patronaat in Zeelst. Bij de overburen in Ontmoetingscentrum Sele is Oktober actief met het aanbieden van activiteiten voor met name de senioren die op Sele wonen. Reden genoeg dus om eens met elkaar aan tafel te gaan, om te zien wat ze voor elkaar zou kunnen betekenen.
Er is al enige overlap. Veel bewoners van Sele zijn ook lid van de seniorenvereniging. En, de seniorenvereniging heeft gezorgd voor de aanleg van de jeu de boules banen in de tuin van Sele, waarop wekelijks wordt gespeeld.

Samenwerking

Na het eerste overleg is besloten om de activiteiten die plaatsvinden in de recreatiezaal van Ontmoetingscentrum Sele ook open te stellen voor senioren die niet op Sele wonen. Via het verenigingsblad de Rustverstoorder krijgen de senioren nu de uitnodigingen voor bijvoorbeeld muzikale optredens in de zaal. Voor gewoon wat gezelligheid zijn ze ook dagelijks van harte welkom tijdens de open inloop. Ze mogen ook langskomen om te kaarten, kienen, sjoelen of biljarten.

Zondagmiddagsoos

Vanaf dit jaar is gestart met een eerste echt gezamenlijke activiteit: de zondagmiddagsoos. Iedere laatste zondag van de maand zijn senioren van harte welkom in de recreatiezaal van Sele om gezellig samen te zijn. In januari is dit gecombineerd met livemuziek en in februari zijn er samen spelletjes gespeeld. Op deze manier wordt getracht om het programma af te wisselen en af te stemmen op de wensen van de bezoekers.
Uit de hoge opkomst kan zonder meer worden opgemaakt dat de zondagmiddagsoos een succes genoemd mag worden. Een uitstekend sfeer en er is duidelijk een behoefte onder senioren om elkaar te ontmoeten. Sommige ouderen zijn eenzaam en zien op tegen het alleen zijn, zeker op zondagen. Maar ook actieve senioren zijn blij met weer een nieuwe activiteit en de kans om weer nieuwe mensen te ontmoeten.

Samenwerking
van Oktober
en
KBO Zeelst

Mieke Hurkx

Vrijblijven kijken!

De zondagmiddagsoos vindt plaats op de laatste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur, de toegang is gratis, consumpties zijn verkrijgbaar in de zaal. Kom gerust eens vrijblijvend kijken!
Meer info seniorenvereniging KBO Zeelst: kbo-zeelst.nl.

Afbeelding