Luchtfoto van De Run. FOTO: Waterschap De Dommel.
Luchtfoto van De Run. FOTO: Waterschap De Dommel.

Belangrijke vraag: Waar blijven we met ons water?

Algemeen

Waterschap De Dommel zorgt voor ‘droge voeten’. Het waterschap voert veel maatregelen uit, meer dan algemeen bekend is, om burgers te beschermen tegen wateroverlast. In de dorpen en in de steden. De klimaatverandering zorgt voor meer extreme buien. Daar bereidt het waterschap zich op voor. Dat doet ze bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan het water. 

VELDHOVEN - Waterschap De Dommel richt gebieden in waar het teveel aan water tijdelijk opvangen wordt. Deze waterbergingsgebieden zorgen bij veel regen voor minder wateroverlast. Een voorbeeld van een waterberging is het Bossche Broek. Dit gebied stond in 1995 vol water. De snelweg overstroomde. Het scheelde niet veel of ook woningen, winkels en straten in de omgeving kregen last van het water. Daarom is van het Bossche Broek een waterbergingsgebied gemaakt. Het is ook een mooi natuurgebied. 

Dijken

Laaggelegen gebieden worden beschermd tegen hoogwater. Daarom worden daar dijken gebouwd of verhoogd. In Esch heeft Waterschap De Dommel dijken langs de Essche Stroom opgehoogd. Zo houden de bewoners ook in de toekomst droge voeten. 

De dijken zijn overigens  ingezaaid met een bloemrijk mengsel van grassen en kruiden. Dat maakt de dijken sterker en het trekt insecten aan. De natuur verbetert hierdoor. 

Ruimte

In het gebied van Waterschap De Dommel stromen beken door laaggeleggen landschappen. Dankzij haar werk slingeren de beken weer door het landschap. Ook zijn de beken breder en de oevers afgevlakt. Zo krijgt het water meer ruimte. Het beekdal kan bij hevige regen water opvangen. 

De Run 

In het natuurgebied Grootgoor, tussen Steensel en Veldhoven, heeft de Run weer een natuurlijke loop gekregen. Met minder steile oevers, een hogere bodem, schaduwplekken en meer bochten. Zo wordt het water langer vastgehouden voor droge periodes. De stroomsnelheid is hoger en de kwaliteit van het water beter. Dat is goed voor planten en dieren. 

Water parkeren

Er is door Waterschap De Dommel daar ook een waterbergingsgebied gemaakt. Bij extreme regen kan water tijdelijk opgevangen worden.
Verder zijn kades aangelegd. Die vormen zo een gebied waarin het teveel aan water is op te slaan. Ook is een nieuwe hoogwaterstuw gebouwd. Door de klep van deze hoogwaterstuw te sluiten, kan een teveel aan water worden vastgehouden.
Zo blijven de inwoners in de lagere gebieden van Eindhoven droge voeten houden.

Toekomst?

Wat vind u? Bepaalt het water waar huizen komen? Of bepalen huizen waar het water mag komen? Hoe zie de toekomst van het water eruit? Moet een waterschap zoals Waterschap De Dommel zich bezighouden met recreatie op en langs de dijk? Of is alleen veiligheid belangrijk? Kortom, hoe ziet u de toekomst van ons water?

Stemmen!

Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze verkiezingen zijn tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Stemgerechtigden kunnen dus 2 keer ditmaal hun stem laten horen. Er spelen verschillende belangen over bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid.
Er valt dus écht iets te kiezen. Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan helpen een keuze te maken. 

dommel.nl/verkiezingen

VELDHOVEN - Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeftg. En dat u beschermd bent tegen te veel water.

Rol van het Waterschap

Hoe ziet u
de toekomst
van
ons water?

Erik de Ridder, watergraaf

Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier? FOTO: PixaBay.
Afbeelding