Carla van Olst tijdens de overdracht van de vredesvlam. FOTO: Bert Jansen.
Carla van Olst tijdens de overdracht van de vredesvlam. FOTO: Bert Jansen.

Zodat iedereen het weer weet: ‘Vrede begint bij jezelf!’

Algemeen

Maandag 27 februari heeft de Wereldvredesvlam Veldhoven een tijdelijk onderkomen gekregen op basisschool De Rank. Te midden van de leerlingen. 

VELDHOVEN - Enkele jaren geleden is de vredesvlam naar Veldhoven gehaald door Stichting Vredesvlam Veldhoven. Voorzitter van de stichting, Carla van Olst, geeft aan dat het begrip ‘vrede’ actueler is dan ooit. “Kijk wat er allemaal speelt in de wereld, de oorlog in de Oekraïne is wel het duidelijkste voorbeeld. Het maakt wel dat vrede meer urgentie heeft gekregen.” 

Basisscholen 

Van Olst bezoekt als ambassadeur van Vrede meerdere basisscholen in Veldhoven. Groepen 7 en 8 krijgen dan in de lessen voorgeschoteld wat vrede voor eenieder kan betekenen. “Wat ik vooral aan de kinderen wil meegeven is dat vrede een werkwoord is. Vrede begint bij jezelf en dat is heel eenvoudig, in de klas, op straat... Waar ter wereld je ook bent! Probeer niet te oordelen, laat iedereen zijn eigen mening hebben. Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten. Heb begrip voor een andere mening.”
Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn leerlingen zich tegenwoordig meer bewust van het belang om in vrede met elkaar te leven. “Je hebt iets nodig om vrede zichtbaar te maken en wat leent zich daar beter voor dan de Vredesvlam!”

Tijdelijke huisvesting

De Vredesvlam heeft voor enkele weken onderdak bij basisschool De Rank. Daarna gaat de vlam naar de ‘stilteruimte’ van Zorgcentrum Merefelt. “En in juni krijgt ze een vast onderkomen bij de Immanuelkerk aan de Teullandstraat 1 in Veldhoven. De vlam komt daar in een kunstwerk te staan.”
Van Olst stelt nadrukkelijk dat de vredesvlam voor iedereen brandt. “Ongeacht ras, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensovertuiging. De vlam vormt een eigentijds antwoord op onrecht, oorlog, intolerantie en geweld om ons heen. Vrede begint bij jezelf.”

De World Peace Flame brandt in Wales, samengebracht vanuit alle continenten. Vandaaruit worden steeds nieuwe vredesvlammen ontstoken en zo wordt het licht letterlijk doorgegeven. In 1999 zijn op de 5 continenten 7 vredesvlammen ontstoken. De vlammen zijn aangestoken door vredesambassadeurs aan vuren, die voor vrede van betekenis zijn. Zo komt het vuur bij het graf van Mahatma Ghandi vandaan, is het als Olympisch vuur gebruikt en heeft prinses Irene voor Europa het vuur ontstoken. Meer info: www.wpf-veldhoven.nl.

World Peace Flame

Van de redactie

‘Je hebt iets nodig om vrede zichtbaar te maken’

Afbeelding