De klapekster is een zeldzame vogel geworden die sinds het jaar 2000 niet meer broedt in Nederland. FOTO: Marcel van de Kerkhof.
De klapekster is een zeldzame vogel geworden die sinds het jaar 2000 niet meer broedt in Nederland. FOTO: Marcel van de Kerkhof.

Een vliegende kraai vangt altijd wat...

Algemeen

Ze nemen hun vaste plaats in, ‘s ochtends op de vluchtstrook langs de snelweg. De angst voor langs razende auto’s hebben ze grotendeels verloren: kraaien en eksters. Langs de weg liggen dode egels, konijnen en duiven. De kraaiachtigen benutten dit makkelijke voedselaanbod maar al te graag. De ekster, de zwarte kraai, de bontgekleurde gaai, de kauw en de roek hebben een slechte naam. Maar dit is eigenlijk niet terecht.

VELDHOVEN - Het is een feit dat eksters en gaaien in het voorjaar nesten met jonge vogels of eieren uithalen, maar het grootste deel van het jaar leven kraaien en roeken van muggenlarven en ritnaalden, die heel wat wortels van gewassen wegvreten. Verder ruimen kraaien en eksters veel dode dieren op. Uit onderzoek blijkt, dat kraaiachtigen de stand van zang- en weidevogels niet noemenswaardig bedreigen.
Kraaiachtigen zijn heel slim en passen zich makkelijk aan mensen aan. Overal zijn eksters te zien met hun zwart-witte verenkleed en hun lange staart.
In het voorjaar bouwen ze een nest. In dat eerste nest komen nooit eieren te liggen, want het eksterpaar probeert hiermee uit of de gekozen plek wel veilig genoeg is voor kraaien.

Gaaien

De gaai is een kraaiensoort, die verborgen leeft. Wie flink gekrijs hoort uit een boomtop, die weet dan dat het de gaai is. Ze fladderen van boom naar boom in hun bonte verenpak met de felwitte staartbasis.

De gaai blijft vrijwel het hele jaar in zijn stuk bos. Hij verzamelt er eikels en neemt ze mee naar verschillende hamsterplaatsen, daar stopt hij ze in de grond als wintervoorraad.

Kerktorens

Zwarte kraaien en ook eksters vormen meestal paartjes, die een heel leven lang bij elkaar blijven. Ook de kauw, herkenbaar aan zijn zwarte verenpak en grijze kop, leeft in vaste koppeltjes.
De kauw heet ook wel torenkraai. Iedere kerktoren in Veldhoven en de andere plaatsen in de omgeving verschaft onderdak aan een groep kauwen. Als er een grote groep ‘kraaien’ met veel lawaai over vliegt, dan zijn het zeer waarschijnlijk kauwtjes.
Een groep bestaat uit paartjes die sterke sociale banden hebben, waarbij de rangorde een belangrijke rol speelt. Een kauw onderaan de ladder moet wijken voor de anderen in de groep. Hij mag bijvoorbeeld als laatste bij de goede voedselplekken en moet tevreden zijn met het slechtste plekje in de toren.
De rangorde gaat overigens zover dat wanneer een vogel van een paartje sterft, de partnervogel alleen een nieuwe band aangaat met een vogel van gelijke status of hoger. Is die er niet dan blijft deze kauw alleen.
Kauwtjes hebben overigens zeer veel geluiden tot hun beschikking, maar liefst zo’n 45 verschillende. Ze ‘praten’ dus met elkaar.

Klapekster

De klapekster is op een bijzondere manier aan zijn naam gekomen. Hij is vroeger gebruikt bij het jagen op valken, die gevangen werden om af te richten voor de valkenjacht. Een klapekster werd dan aan een bosje vastgebonden. Zodra een wilde valk in de buurt kwam, begon de klapekster flink lawaai te maken. Hij verklapte dus de komst van een valk.

Meer info:

ivn.nl

Streamer: kraaien geven leven in de brouwerij

[Side 1:] De gaai, met de Latijnse naam ‘Garrulus glandarius’ is vorige eeuw nog de Vlaamse gaai genoemd. De naam is wel officieel afgeschaft, maar wordt nog veel gebruikt. En, om het nog ingewikkelder te maken: een ondersoort van de gaai heet Vlaamse gaai!

[Side 2:] Voor veel mensen is vogels spotten een leuke hobby. IVN heeft ook een groep mensen die zich met vogels bezighoudt. Zo worden er regelmatig in binnen- en buitenland vogelexcursies georganiseerd en doet men mee aan broedvogelinventarisaties.

[Fotoonderschrift:] De klapekster is een zeldzame vogel geworden die sinds het jaar 2000 niet meer broedt in Nederland. Foto: Marcel van de Kerkhof

De gaai, met de Latijnse naam ‘Garrulus glandarius’, heet vorige eeuw nog de Vlaamse gaai. De naam is wel officieel afgeschaft, maar wordt nog veel gebruikt. En, om het nog ingewikkelder te maken: een ondersoort van de gaai heet Vlaamse gaai!

IVN VEV

Vogels spotten

Voor veel mensen is vogels spotten een leuke hobby. IVN heeft ook een groep mensen die zich met vogels bezighoudt. Zo worden er regelmatig in binnen- en buitenland vogelexcursies georganiseerd en doet men mee aan broedvogelinventarisaties.

Kraaien
geven leven
in
de brouwerij

Afbeelding