Kathleen Rappolt (l) en Mia Verbeelen vormen een professioneel Duits-Vlaams vertelduo.
Kathleen Rappolt (l) en Mia Verbeelen vormen een professioneel Duits-Vlaams vertelduo.

Vertelclub Veldhoven pakt uit met jubileumvoorstelling

Algemeen

De oude vertelkunst is voor iedereen. Daarvan is Vertelclub Veldhoven, kortweg VerVe genaamd, al jaren overtuigd. Omdat de vereniging in januari 2023 het vijftienjarig bestaan viert, toont ze die overtuiging aan door een internationale Vertelavond met Sterren te houden op vrijdag 20 januari.

VELDHOVEN - Deze avond ziet het pubiek twee shows: één in het Vlaams in combinatie met de Duitse taal, de ander in Gebarentaal gecombineerd met Engels. Niet door leden van de club, maar door professionele gastvertellers uit België, Duitsland, Wales en Engeland.

Voor VerVe-voorzitter en mede-oprichtster Lisette Oosterbosch komt een droom uit. Zij zag de voorstelling ‘Found in Translation’ enkele jaren geleden op een groot, tweejaarlijkse vertelfestival in Wales en was diep onder de indruk. “Het enthousiasme waarmee de Britse gebarentolk Tony Evans een hoofdrol op zich neemt en alle steun krijgt van de Welsche verteller Carl Cough, werkt inspirerend. We hopen dan ook dat Nederlandse gebarentolken en organisaties voor doven en slechthorenden de moeite nemen om te komen kijken. Al was het maar om te ontdekken wat er mogelijk is met vertelkunst.”

Dat er veel mogelijk is, blijkt overigens ook tijdens de eerste voorstelling op het lustrumprogramma: ‘Een bijzonder geschenk’ genaamd ofwel ‘Ein besonderes Geschenk’. Hierin vertellen Mia Verbeelen (B) en Kathleen Rappolt (D) om de beurt, dan weer samen. Ze spelen ping-pong met woorden en gebaren, vullen elkaar aan of vallen elkaar in de rede. Duits en Nederlands gaan zusterlijk hand in hand. En het publiek verstaat als bij toverslag beide talen omdat ze zo met elkaar verweven worden.

Oosterbosch: “Het wordt hoe dan ook een uitzonderlijke avond, want wat we nu op poten hebben gezet, krijgen we misschien nooit meer voor elkaar. De vertellers komen speciaal voor ons lustrum naar Veldhoven en reizen de volgende dag al weer naar huis. Dat ze die moeite voor ons willen doen, vinden we geweldig en hopen we te kunnen belonen met een volle zaal.”

De voorstelling wordt gehouden op vrijdag 20 januari van 20.00 tot 23.00 uur in ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt 157, Veldhoven. De toegang kost 15 euro per persoon.

Zitplaatsen reserveren, kan door te mailen naar:

vertelclubveldhoven@hotmail.com

Reserveren

Van de redactie

Ze spelen ping-pong met woorden en gebaren

Afbeelding