Wat is de toekomst van EIndhoven Airport als vakantieluchthaven? FOTO: Henk Hendrikx.
Wat is de toekomst van EIndhoven Airport als vakantieluchthaven? FOTO: Henk Hendrikx. Foto: Hkx

Heeft Eindhoven Airport als eenvakantieluchthaven toekomst?

Algemeen

BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder) houdt zaterdag 15 oktober een bijeenkomst in Knegsel. Centrale vraag is: Wat is de toekomst van EIndhoven Airport als vakantieluchthaven? Belangstellenden zijn van 11.00 tot 13.00 uur welkom in De Leenhoef aan de Steenselseweg 8 in Knegsel. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk.

MEERHOVEN - Eindhoven Airport (EA) bestaat 90 jaar en heeft zich met jaarlijks 40.000 vliegbewegingen ontwikkeld tot de 2e luchthaven van Nederland. Ruim 80% betreft vakantievluchten binnen Europa of net daarbuiten. Zakelijke vluchten zijn er nauwelijks, van vracht- en intercontinentaal verkeer is geen sprake.

Invloed

Juist dat vakantieverkeer staat de laatste tijd in toenemende mate ter discussie. Voor omwonenden is de geluidshinder een continue bron van overlast en ergernis. Belangrijker nog is de invloed van het vliegtoerisme op klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid. Een vliegkilometer geeft per passagier veel meer CO2 uitstoot dan een trein- of autokilometer. Daarnaast is de aantasting van de luchtkwaliteit aanzienlijk, niet alleen door stikstof en fijnstof maar ook door veel andere uitstoot. De effecten daarvan op de volksgezondheid zijn nog nauwelijks bekend, wel beginnen de gevolgen van de klimaatcrisis voor iedereen in onze regio voel- en zichtbaar te worden. 

Natuurvergunning

Vliegen zal veel duurder gaan worden. Allereerst door de aangekondigde verdrievoudiging van de ticketbelasting, maar ook de verdere fiscale vrijstelling van de vliegindustrie staat ter discussie. De brandstofprijzen vliegen de pan uit, wat overigens ook voor andere vervoersmodaliteiten geldt. De voor de legalisering van de stikstofuitstoot benodigde natuurvergunning van EA is nooit afgegeven en onduidelijk is of en in hoeverre die ├╝berhaupt in de huidige omvang kan worden verleend. Het regeerakkoord kondigt een CO2-plafond aan, als noodzakelijke bijdrage van EA aan de oplossing van de klimaatcrisis. Past dat bij de huidige omvang? Schiphol moet van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen, wacht EA een soortgelijke krimp?

Behoefte

EA wil fors gaan investeren in verbetering van de terminal en de parkeervoorzieningen. Kernvraag daarbij is de verwachte ontwikkeling van het vliegtoerisme. De behoefte aan vakantie zal altijd blijven, maar welk vakantieverkeer is daarvan afgeleide? Zal zich dat, als afgeleide van klimaat- en prijsdruk, van vliegen verplaatsen naar trein of auto? Zal het gaan afnemen omdat we minder op vakantie gaan? Of minder ver, omdat we tijdens de Corona-crisis hebben ontdekt hoe mooi het eigen land en de buurlanden zijn? Vanuit milieubewustzijn of omdat het te duur wordt? Of hoeven we niet meer naar de zon, simpel omdat de zon naar ons komt, zoals we dit jaar hebben ervaren?

Toekomst

In 2025 treedt een nieuw Luchthavenbesluit voor EA in werking, waarin de kaders voor de verdere ontwikkeling van EA zijn vastgelegd. Het Van Geel-advies - dat voorziet in vermindering van de geluidsbelasting met 30% in 2030 - is daarvoor leidend, maar het is maar de vraag of dat door alleen vlootvernieuwing lukt. Moet dat advies door alle veranderingen niet worden aangepast, of aangescherpt? Is het niet beter in te zetten op krimp van de luchthaven, snelle beperking van de overlast, directe gezondheidswinst en verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving? Ook omdat de klimaatcrisis ons daartoe dwingt? Maar vooral de vraag naar vliegtoerisme wordt bepalend voor de toekomst van EA en dus voor de uitvoering van het voorgenomen investeringsplan.

Voor de pauze (11.00 uur) zullen 4 vooraanstaande sprekers hun visie geven op het onderwerp. Na de pauze diepen zij het onderwerp verder uit. Afsluitend is er tot 13.00 uur gelegenheid voor interactie met de zaal.

Programma

De behoefte
aan vakantie
zal
altijd blijven

Bernard Gerard