Armoede is schrijnend en kent vele gezichten. FOTO: PixaBay.
Armoede is schrijnend en kent vele gezichten. FOTO: PixaBay.

Hulp bij armoede... Oók in ‘ons’ Veldhoven!

Algemeen

Het artikel op de voorpagina van het Veldhovens Weekblad van 20 juli jongstleden, ‘Armoede... Ook in ‘ons’ Veldhoven getiteld, heeft veel reacties losgemaakt. Zelfs in de politiek. En zoals onderstaand bericht van Ruud Cramer, namens Veldhoven aan Tafel (VaT). 

VELDHOVEN - Met stijgende energiekosten en flink duurder wordende levensmiddelen, is het voor mensen met een bijstandsuitkering of een slecht betaalde baan moeilijk tot onmogelijk zonder extra hulp rond te komen.

Beschamend

Het idee van ruilkasten is een van de sympathieke initiatieven om hulp te bieden. Veldhoven aan Tafel (VaT) omarmt dit initiatief en wil zelfs proberen dit in iedere wijk voor elkaar te krijgen. VaT vindt het beschamend dat in de welvarende Brainport regio, mensen hun potje eten via ruilkasten bij elkaar moeten scharrelen.

Concrete hulp

Andere mooie initiatieven die worden aangeboden, zijn:

Voedselbank:
Bij de Voedselbank zijn gratis voedselpakketten verkrijgbaar. T: (06) 24.180.786. Zie  www.voedselbankveldhoven.nl

Stichting Leergeld:
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar om mee kunnen doen met klasgenoten, voor schoolspullen, hobby etc. T: (06) 12.880.601. Zie  www.leergeldveldhovendekempen.nl

Bibliotheek:
Gratis voor kinderen tot 18 jaar.

Gemeente:
Hulp via toeslagen en voorzieningen, zoals:
Energietoeslag: Al aangevraagd? Er is extra 500,00 euro toeslag voor personen die de energietoeslag al hebben gekregen.
Meedoen-voorziening: Mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een club, de bieb, etc.
Bijzondere bijstand: Uitkering voor noodzakelijke kosten.
Individuele inkomstentoeslag: Uitkering voor onverwachte uitgaven.
Collectieve ziektekostenverzekering: Zorgverzekering voor minder geld.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Wie hulp nodig heeft, vindt meer informatie op
- www.veldhoven.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkering-werk-en-bijstand
- www.veldhoven.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-ondersteuning

Voor verdere vragen: veldhovenaantafel@gmail.com.
Wie geen internet heeft, kan 14040 bellen.

.

Meer informatie

Ruud Cramer

Ruilkasten zijn
sympathiek
initiatief
voor hulp