Het project heeft een dubbele doelstelling; vluchtelingen zicht op een humanitair bestaan bieden én het tekort aan technisch personeel in de Brainport-regio oplossen. FOTO: Start Foundation.
Het project heeft een dubbele doelstelling; vluchtelingen zicht op een humanitair bestaan bieden én het tekort aan technisch personeel in de Brainport-regio oplossen. FOTO: Start Foundation.

Vluchtelingen in 30 dagen aan het werk

Algemeen

Op de tijdelijke opvanglocatie in Veldhoven is recentelijk een uniek experiment gestart om via training en scholing een groep van 40 statushouders in maximaal 30 dagen tijd aan het werk te krijgen. Het project heeft een dubbele doelstelling; vluchtelingen zicht op een humanitair bestaan bieden én het tekort aan technisch personeel in de Brainport-regio oplossen.

VELDHOVEN - Start Foundation, al 24 jaar gericht op onorthodoxe oplossingen voor arbeidsmarktproblemen, neemt de aanloopkosten voor haar rekening. De lokale pilot, waarbij de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nauw betrokken zijn, is geslaagd als 30 van de 40 statushouders doorstromen naar een vaste baan of minstens een halfjaarcontract.
Met een positief resultaat in Veldhoven gaat er snel opgeschaald worden. Eerst naar een provinciale aanpak en met als uiteindelijk doel een landelijke uitrol over circa 12 maanden.

Assemblage-medewerker

Cruciaal element in de pilot is om migranten die al een status maar vaak nog geen eigen woonruimte hebben, toch al te laten starten met om- of bijscholing. Om zo hun entree op de arbeidsmarkt makkelijker te maken.
De eerste lichting wordt via Brainport Assembly geschoold tot assemblage-medewerker, een functie waar bedrijven als DAF en VDL om staan te springen.

Onconventionele methode

De uitvoering van dit pilot programma is in handen van United Work (UW) die met haar onconventionele methode in 4 jaar tijd al ruim 8.000 Syrische vluchtelingen in Turkije naar een duurzame baan wist te helpen. UW is een ANBI stichting en is binnen de detachering- en uitzendbedrijven van de IP Flexgroep (gespecialiseerd in bouw en techniek) het sociale en maatschappelijke hart van de organisatie. 

De groep heeft vestigingen in Nederland, Turkije en Roemenië.

Vacatures centraal

‘Vraaggerichte benadering’ is de kern van de UW-aanpak. “Vacatures staan centraal,” zegt UW-directeur Frank Damen. ”Waar zit het bedrijfsleven om te springen? Daar kijken we naar. En enkel en alleen voor die banen leiden we mensen op. Daarbij ligt onze focus nadrukkelijk op werkzoekende vluchtelingen, niet op werkloze vluchtelingen.”

Het COA en UW hebben een nauwe samenwerking in dit programma ‘from refugee to employee’. Ook het COA vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om statushouders te begeleiden naar duurzame arbeid. Daarbij verloopt integratie makkelijker en sneller wanneer een statushouder een baan heeft.

Regels veranderen

Projectleider Erik Rouw van Start Foundation is zich bewust van het feit dat er de nodige hobbels liggen om vluchtelingen zonder woning toch al te gaan opleiden. “Maar werk is een van de beste medicijnen om toevoeging aan je leven te geven in een land waar je een nieuw bestaan moet opbouwen. En de krapte op de arbeidsmarkt is zo groot, dat we mensen die niet jaren doelloos op een AZC willen rondhangen maar die graag willen meedoen, die kans ook moeten geven. Als we daarvoor andere regels moeten bedenken, dat moet dat maar.”

Met een
positief resultaat
in Veldhoven
gaat er
snel opgeschaald
worden

Start Foundation

‘From
refugee
to
employee’

De focus ligt nadrukkelijk op werkzoekende vluchtelingen, niet op werkloze vluchtelingen.” FOTO: Start Foundation.
Afbeelding