Lijst GBV, met in het midden Mariënne van Dongen en Hans van der Looij. FOTO: GBV
Lijst GBV, met in het midden Mariënne van Dongen en Hans van der Looij. FOTO: GBV

Op welke lokale politieke partij gaat u stemmen?

Algemeen

Woensdag 16 maart is het zover. Dan kiezen de inwoners van alle Nederlandse gemeenten een nieuwe gemeenteraad. In de aanloop daarnaartoe stelt het Veldhovens Weekblad alle politieke partijen in Veldhoven telkens 2 identieke vragen. GBV trapt deze serie af.

VELDHOVEN - Vraag 1: Wat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar gepresteerd?

GBV had 2 wethouders in het college: Mariënne van Dongen-Lamers (wethouder Sociaal domein, Gezondheidsbeleid en (later) Samenspraak en Arbeidsmarkt) en Hans van de Looij (wethouder Wonen, Wijken, Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur). In de raad zes raadsleden, gesteund door drie steunfractieleden. Hierbij enkele wapenfeiten uit de periode: (hele lijst: zie www.gbveldhoven.nl)

- Tekorten jeugdzorg teruggebracht van ruim 5 naar ongeveer 1 miljoen vorig jaar, zonder terugloop cliënttevredenheid;
- Op WMO bekleden we landelijk zelfs de vierde plaats qua cliënttevredenheid;
- Aansluiting bij de Woondeal, waardoor Veldhoven 2x zoveel huizen kan bouwen om tegemoet te komen aan de grote vraag;
- Bestemmingsplan Zilverackers definitief vastgesteld;
- De Schalm werd financieel gered en de bezuiniging op de bibliotheek geschrapt;
- Doorstart Cult&Tumult mogelijk gemaakt: CityFest kwam ervoor terug;
- Behoud kerktoren d’Ekker;
- Aanleg fietsverlichting verlengde Heerbaan/Oersebaan;
- Nieuwe kaders voor Samenspraak bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor een compleet overzicht zie

www.gbveldhoven.nl

Vraag 2: Wat zijn onze speerpunten voor de komende periode?

- Hoog voorzieningenniveau behouden voor jong en oud!
- Zelfstandige en volwaardige bibliotheek behouden;
- Verlenging van de woningbouwversnelling;
- Exact bepalen waar hoogbouw mag komen en hoe hoog;
- Vernieuwde samenwerking met wijken en burgerparticipatie;
- Wonen met zorg belangrijk aandachtspunt;
- Senioren helpen voor te bereiden op thuis ouder worden;
- Eén complete visie op klimaatthema’s als: andere energiebronnen, klimaatverandering en hittestress;
- Meer ruimte voor groen;
- Bestrijding kleine ongemakken: poepoverlast en afvalbakken.

www.gbveldhoven.nl