Opmerkelijk is overigens de veerkracht van de Nederlandse economie. Deze blijkt zich steeds beter te kunnen aanpassen aan de Corona-crisis. FOTO: PixaBay.
Opmerkelijk is overigens de veerkracht van de Nederlandse economie. Deze blijkt zich steeds beter te kunnen aanpassen aan de Corona-crisis. FOTO: PixaBay.

Hoe staat de economie er nu eigenlijk voor?

Algemeen

Voor 2022 wordt een economische groei van 2,9% verwacht. Eerst zijn de deskundigen nog uitgegaan van 3,4%, maar deze verwachting is medio december 2021 bijgesteld naar aanleiding van de strengere Corona-maatregelen. Ook een hoger dan verwachte inflatie doet een duit in het zakje. Die inflatie wordt voor 2022 overigens beraamd op 3,8% maar daalt in 2023 flink naar 2,1%. 

VELDHOVEN - Corona en de daarmee samenhangende lock-downs hebben ontegenzeggelijk invloed op de economie in Nederland, in Veldhoven. Analisten gaan voor 2022 uit van een economische groei van 2,9% procent, beduidend lager dan in 2021 (4,5%). Dat komt met name door de strengere Corona-maatregelen; mochten door de opmars van Omikron-variant deze maatregelen nogmaals verder aangescherpt worden, dan dient de groeiverwachting van de Nederlandse economie ook verder naar beneden te worden bijgesteld, aldus de deskundigen. Naar verwachting komt de inflatie dan uit op 2,6%.

Aanpassen

Opmerkelijk is overigens de veerkracht van de Nederlandse economie. Deze blijkt zich steeds beter te kunnen aanpassen aan de Corona-crisis. Nederlanders - en dus ook Veldhovenaren - raken gewend aan de effecten ervan. Er wordt veelal thuis gewerkt, groeiend gebruik gemaakt van bezorgdiensten om bijvoorbeeld het eten thuis te laten komen en online de boodschappen en andere zaken gekocht. Ook zijn er ondernemers die met creativiteit inspelen op de nieuwe Corona-realiteit. 

Inflatie

Ook de inflatie drukt flink op de groeiverwachting van de economie. De stijging van het gemiddelde prijspeil loopt sterk op. Energie draagt voor 60% bij aan en de verwachting is, dat de benzine-, gas- en elektriciteitsprijzen de komende periode hoog blijven. Dit raakt vooral huishoudens met een hoog energieverbruik (tegen variabel tarief) en een eigen auto.

In het 2e en 3e kwartaal van 2020 – aan het begin van de Corona-crisis – neemt het aantal werklozen met 142.000 sterk toe, naar 419.000. Daarna is het aantal werklozen weer gedaald, met 125.000 naar 294.000 in het 3e kwartaal van 2021. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking, aldus het CBS.

Werkloosheid

Van de redactie

Stijging gemiddeld prijspeil loopt sterk op

Afbeelding